Rapportage

Kom meer te weten

"

Rapportage

“We geven duidelijk aan of er aan de eisen wordt voldaan of dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.”

Direct na elke beoordeling ontvangt u een heldere rapportage van DigiTrust. Na de praktijktoetsing (tweede fase) en na elke driejaarlijkse evaluatie voorzien we deze rapportage van de aanbeveling voor certificatie.

De aanbeveling voor certificatie kent de volgende gradaties, een soort rapportcijfers:

  • Certificaat/accreditatie. Wanneer uw managementsysteem voor informatiebeveiliging aan alle eisen van ISO 27001 / NEN7510 voldoet, kan DigiTrust een certificaat afgeven.
  • Minor Nonconformity. Deze gradatie betekent dat tijdens de audit elementen zijn gevonden waarop corrigerende maatregelen nodig zijn om aan de normen van ISO 27001 / NEN7510 te kunnen voldoen. Deze maatregelen zullen moeten worden genomen omdat het uitblijven van acties zou kunnen leiden tot een situatie met relevant afbreukrisico. Risico’s voor óf uw klanten óf de integriteit van het managementsysteem óf het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Wij zullen vervolgens vaststellen of er een adequate oorzaakanalyse is uitgevoerd en of eventuele corrigerende maatregelen effectief zijn doorgevoerd.
  • Major Nonconformity. Dit betekend dat er nu geen certificering kan worden afgegeven. Simpel gezegd: een onvoldoende. Deze gradatie betekent namelijk dat er tekortkomingen zijn geconstateerd met een relevant afbreukrisico voor uw afnemers, voor de integriteit van uw managementsysteem en/of voor het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. We maken dan een vervolgafspraak met u om de oorzaken en corrigerende maatregelen te bespreken. Wanneer voldoende maatregelen zijn getroffen, kunnen we alsnog tot certificatie overgaan.

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging en het ISO 27001 en/of NEN 7510 certificeringtraject? Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

Vragen over ISO 27001 of benieuwd naar de mogelijkheden voor een certificering?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088 224 56 00, stuur ons een e-mail naar info@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier . We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

1 juli 2020: elektronische inzage medisch dossier + logging

Vanaf 1 juli zijn er een aantal bepalingen uit de Wet aanvullende bepalingen gegevensverwerking in de zorg de Wabvpz van kracht. Patiënten, zoals jij en ik, hebben nu al het recht om een kosteloze inzage in je medisch dossier op te vragen. Dit namelijk al zo geregeld...

Hosted XL behaalt ISO 27001 certificering voor de 2e keer

Onze klant Hosted XL heeft tijdens de hercertificering audit opnieuw aangetoond dat ze een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging hebben conform de ISO27001:2017. In 2017 is de eerste certificering behaald. Een certificatie periode van 3 jaar...

Let op; nieuwe versie ISO27001 en NEN7510 gepubliceerd

De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1 hebben een nieuwe versie gekregen. Belangrijk om te weten voor alle consultants, klanten en andere stakeholders van deze normen. Het gaat om een beperkte wijziging, zoals de...

DigiTrust B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
088-224 56 00