CCV keurmerk pentesten

Al meer dan 300 organisaties gingen u voor.

DigiTrust - Certificeren informatiebeveiliging

Toetsing van cyberveiligheid

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met cybercriminaliteit. Voor hen is het belangrijk om zich goed digitaal te beveiligen tegen zaken als ransomware-aanvallen en datalekken. Middels een pentest (ook wel: penetratietest) kunnen bedrijven hun mate van beveiliging laten toetsen. Test u de cyberveiligheid van andere organisaties? Dan is het keurmerk pentesten waardevol om te laten zien dat u deskundig en veilig werkt.

Wat is een pentest?

Organisaties laten hun systemen testen door middel van pentesten (formeel penetratietest). Onderzoekers (ethische hackers) doen zich, binnen de gestelde afspraken met de klant voor als een kwaadwillende hacker. Op deze manier proberen zij kwetsbaarheden op te sporen door dezelfde technieken te gebruiken als cybercriminelen. Hierdoor komen zwakke plekken in de systemen naar boven en kan de organisatie gerichte maatregelen treffen. Daarmee borgen en verhogen organisaties de veiligheid van hun website, applicatie of gehele IT-infrastructuur. Inclusief bijbehorende processen en protocollen.

CCV-keurmerk: laat u certificeren

DigiTrust - CCV Pentesten keurmerkWanneer u de cyber security van andere organisaties test door middel van pentesten, is het zinvol om u te laten certificeren voor het CCV-keurmerk Pentesten. Daarmee toont u namelijk aan dat uw organisatie deze pentesten volgens een kwalitatieve standaard uitvoert. DigiTrust toetst organisaties volgens dit keurmerk van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en heeft hiervoor de licentie.

U laat daarmee zien dat uw organisatie beschikt over betrouwbare medewerkers en dat u de cybersecuritytests op een professionele manier uitvoert.

U laat daarmee zien dat:

  • U de betrouwbaarheid en kwaliteit van pentesten waarborgt.
  • U over pentesters beschikt met de juiste kwalificaties
  • U de pentesten op de juiste manier uitvoert
  • Organisaties met een gerust hart door u pentesten kunnen laten uitvoeren.

CCV-certificering staat voor kwaliteit

Het CCV ziet een pentest als een van de belangrijkste middelen om de cyberweerbaarheid van de IT-infrastructuur te testen. Door middel van het inzetten van ethische hackers kunnen alle digitale systemen realistisch getoetst worden. Het CCV heeft kwaliteitseisen opgesteld aan het uitvoeren van een pentest. Daarbij dient u als toetsende organisatie ook aan de gestelde kwalificaties voldoen. Hier leest u meer over de eisen aan pentesten.

Vernieuwd Keurmerk Pentesten

Het CCV-keurmerk pentesten is in april 2021 voor het eerst geïntroduceerd. Aanbieders van pentesten met het keurmerk tonen aan dat zij aan de gewenste kwaliteit voldoen. Het CCV-keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met politie, verzekeraars, MKB-Nederland en VNO-NCW.

  • Vanaf 1 januari 2024 is het CCV-Keurmerk Pentesten officieel vernieuwd.
    Alle audits vinden plaats volgens het nieuwe certificatieschema van Keurmerk Pentesten (Versie 2.0). Het is van belang om de nieuwe versie zorgvuldig door te lopen.

Vragen over CCV – pentesten of benieuwd naar de mogelijkheden van een certificering?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur ons een e-mail naar sales@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Al meer dan 300 organisaties gingen u voor.