Accreditatie informatie

DigiTrust is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor het uitvoeren van certificatie audits tegen de normen ISO 27001:2013/2022 en NEN 7510-1:2017 en de ISO9001:2015. Voor de 9001 heeft DigiTrust de accreditatie voor de sector ICT en zakelijke dienstverlening.

Kijk hier voor de officiële registratie op de website van de RvA. Link

Een accreditatie-instelling is een organisatie die verantwoordelijk is voor onder meer het bewaken van het niveau van de dienstverlening van certificerende instanties zoals DigiTrust. In Nederland is dat de RvA. De RvA heeft DigiTrust het vertrouwen gegeven dat zij organisaties onpartijdig en onafhankelijk audit en certificeert, zowel  tegen de normen ISO 27001, NEN 7510 en ISO9001. Voor het uitvoeren van audits en certificeren tegen NEN 7510 heeft DigiTrust een full scope accreditatie. Dit betekent dat wij zowel zorginstelling als beheerders van gezondheidsinformatie mogen auditen en hun managementsysteem mogen certificeren.

De RvA heeft het recht om een audit bij te wonen bij een klant van DigiTrust. Indien de RvA besluit om een audit bij te wonen, kan noch DigiTrust, noch de klant dit weigeren. Het doel van de bijwoning is de dienstverlening van DigiTrust te beoordelen. De beoordelaar van de accreditatie-instelling wordt niet betrokken bij het uitvoeren van de audit. Eventuele kosten van de aanwezigheid van de accreditatie-instelling komen uiteraard voor rekening van DigiTrust.

Uiteraard zal DigiTrust u vooraf informeren wanneer de RvA een audit bij uw organisatie willen bijwonen.

DigiTrust heeft accreditaties op de ISO27001, NEN7510 en ISO9001

Voor de ISO9001 heeft DigiTrust de accreditaties op de sector 33 – ICT en 35 – zakelijke dienstverlening

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging trainingen? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust.