NEN 7510 Certificering

Wilt u een NEN 7510 certificering behalen of bent u benieuwd waarom andere organisaties daarvoor kiezen? De NEN 7510 norm is verplicht voor de zorg. Ook de ICT dienstverleners moeten kunnen aantonen dat ze hieraan voldoen. Met een certificering van DigiTrust toont u eenvoudig en onafhankelijk aan dat de informatiebeveiliging binnen uw organisatie wél op orde is.

Al meer dan 450 organisaties gingen u voor.

Certificeringstraject - DigiTrust - ISO 27001 Certificering - NEN 7510 Certificering - ISO 9001 certificering

De normering uitgelegd

Wat is NEN 7510

De NEN 7510 is een Nederlandse norm die ontwikkelt is door de NEN. Deze norm is de standaard op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. De norm is qua opzet gebaseerd op de ISO27001, maar heeft aanvullende zorg specifieke maatregelen. De norm is bedoeld voor Zorgaanbieders en voor de Beheerders van de persoonlijke gezondheidsinformatie, de ICT dienstverleners. Met een NEN 7510 certificering toont u aan dat u een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging heeft, waarbij de persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals patiëntgegevens bij uw bedrijf goed beveiligd zijn.

Is een NEN 7510 certificering verplicht?

Tegenwoordig moeten zowel verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem als zorgaanbieders voldoen aan de NEN 7510 en de NEN 7512 op basis van het Besluit Elektronische Gegevensverwerking ZorgaanbiedersOok de verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem dient te werken met een zorgserviceprovider die is geautoriseerd op basis van overeenkomstig NEN 7512 vastgestelde criteria.

De overheid wil naar aanleiding van recente debacles dat zorgaanbieders of verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingsysteem steeds zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie. Een NEN 7510 is dé manier om aan opdrachtgevers en de maatschappij te laten zien dat er een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging is.

Met trots gecertificeerd door DigiTrust

of bel met een van onze specialisten

De stappen uitgelegd

Hoe kom ik aan de NEN7510 norm?

U kunt de NEN 7510 norm kosteloos bestellen via de NEN.

Hoe kunt u een NEN 7510 certificering behalen?

U moet eerst zelf ervoor zorgen dat u een werkend ISMS (information security managementsysteem) heeft en wat voldoet aan de norm eisen. Dit kunt u helemaal zelf doen of u laat u begeleiden door een adviesbureau.

Als u van mening bent dat u voldoet aan de norm, kunt u het door DigiTrust laten beoordelen. Ons certificeringstraject heeft een aantal logische stappen.

Tijdens de Pre-audit kijken wij of u klaar bent voor de certificering. Wat is de status van het managementsysteem? Zijn er mogelijk nog zaken niet op orde? DigiTrust kan samen met u bepalen welke onderwerpen aan de orde moeten komen tijdens deze pre-audit. Ook de tijdsduur bepalen we samen. Veelal ligt dit rond tussen 2 à 4 dagen voor een goed beeld van het managementsysteem en alle beheersmaatregelen. Na iedere pre-audit levert DigiTrust u een helder auditrapport op, waarin op detailniveau wordt beschreven waar u mogelijk dus nog niet conform de NEN 7510 norm eisen werkt.

Tip; dit is een veel gekozen optie. U gaat hierdoor écht met het traject beginnen en krijgt direct een goed beeld waar u als organisatie staat. DigiTrust geeft geen advies hoe u mogelijke issues moet oplossen. We geven uw organisatie, door het uitvoeren van de audit u een zuiver beeld van uw huidige situatie.

Initiële certificering

DigiTrust toetst of het systeem werkt en functioneert volgens de eisen vanuit de NEN 7510. Deze beoordeling omvat ook de beoordeling van alle werkzaamheden op uw kantoor als op de uitvoeringslocatie. De initiële certificering bestaat uit 2 delen. De fase 1 en fase 2 audit.

Fase 1

Tijdens de fase 1 audit kijken we in hoofdlijnen naar uw management systeem (ISMS) en of u wel echt klaar bent voor de fase 2 audit. Ook gaan we samen het auditplan maken voor de fase 2. Wie hebben we wanneer nodig.

Fase 2

Tijdens de fase 2 audit toetsen we het ISMS en alle beheersmaatregelen.

Uitgifte certificaat

Bij een positieve beoordeling zal de auditor de organisatie voordragen ter certificatie. De certificatiemanager doet een kwaliteitscontrole op het dossier. Als alles in orde is ontvangt u een NEN 7510 certificaat en wordt uw certificaat aangemeld bij het openbare NEN-register.

Indien u dit wenst of leuk vindt, kunnen we het certificaat ook bij u op locatie komen uitreiken.

Controle 1

Gedurende de looptijd van het certificaat, die doorgaans drie jaar betreft, zal DigiTrust jaarlijks een controleaudit uitvoeren. Tijdens een controle audit nemen we een steekproef op de verschillende norm elementen. Bij een positieve beoordeling zal het lopende certificaat worden voortgezet.

Controle 2

DigiTrust komt ongeveer drie maanden voor het aflopen van het certificaat langs voor de herbeoordeling. Deze beoordeling is van dezelfde omvang als die bij stap 2 en moet ervoor zorgen dat bij een positief resultaat het certificaat met drie jaar wordt verlengd.

Investering NEN 7510 certificering

Benieuwd naar de kosten voor een NEN 7510 certificering? We kunnen u daar op een voordelige manier mee van dienst zijn. Op basis van de context van uw organisatie en het aantal FTE binnen uw organisatie worden het aantal auditdagen berekend.

Wij zijn altijd transparant in de berekening en de opgestelde offerte. Hebben we alles wel goed geïnterpreteerd, begrijpen we de context van uw organisatie wel goed? Samen bespreken de calculatie, de scope van de certificering en het traject van de komende audits en certificering. Transparantie is de basis voor vertrouwen.

Vragen over een NEN 7510 Certificering of benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur ons een e-mail naar sales@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Al meer dan 300 organisaties gingen u voor.