NEN 7510 training

“Praktisch inzicht in dé norm voor informatiebeveiliging in de zorg.” Dat is wat u leert in de NEN 7510 training van DigiTrust.

 
NEN 7510 training - DigiTrust

Introductietraining NEN 7510

Waarom een NEN 7510 training? Informatie en de ondersteunende processen, systemen en netwerken behoren namelijk tot uw belangrijke bedrijfsmiddelen. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie hebben invloed voor het behoud van uw concurrentiepositie en het imago van uw organisatie.

Tijdens de NEN 7510 training leren uw medewerkers van DigiTrust lead auditoren / trainers de belangrijkste beginselen uit de norm. Wat staat er nu precies in de norm? Wat is de ‘denklijn’ binnen de norm over de risicoanalyse en het behandelplan? En wat is de samenhang met de beheersmaatregelen uit de Bijlage A? U leert van een ervaren auditor de norm te begrijpen en maakt kennis met de meest gemaakte fouten tijdens een implementatietraject.

In de gezondheidszorg verzamelt men dagelijks veel informatie over patiënten. Dit wordt verwerkt via gezondheidsinformatiesystemen zoals een ZIS/EPD, HIS of AIS. De verwerkte data wordt vervolgens opgeslagen op veelal lokale serversystemen of misschien al wel in de cloud. De informatie is zeer vertrouwelijk en moet dus goed worden beschermd. Niet alleen bescherming is belangrijk, maar ook de beschikbaarheid en juistheid van de informatie. De NEN 7510 spreekt dan ook over de BIV: Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid van de data.

Veelal denken zorginstellingen dat informatiebeveiliging alleen gaat over ‘dat je niet gehackt’ wordt. Maar informatiebeveiliging in de zorg gaat over veel meer. Denk onder meer aan eerdere gevallen waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) boetes heeft opgelegd in verband met onrechtmatige inzage van medische dossiers.

Vaak zijn dit de belangrijke speerpunten: wie heeft toegang tot wat en wie heeft toegang gehad tot de dossiers? Hoe krijg je toegang en is dit wel via 2-factorauthenticatie (2FA) gegaan? Wat is 2FA eigenlijk en wat is dit wel en niet in de praktijk? Hoe en met welke frequentie worden de logfiles beoordeeld? Ook backup’s en encryptie zijn belangrijke onderwerpen.

NEN 7510 training

De NEN 7510 heeft ten opzichte van de ISO 27001 3 extra zorgspecifieke beheersmaatregelen. Daarnaast zijn 33 bestaande beheersmaatregelen uitgebreid met een zorgspecifieke beheersmaatregel. Het is belangrijk dat de NEN 7510 goed wordt begrepen. We zien in de praktijk namelijk dat de zorgspecifieke maatregelen onjuist worden begrepen. Ondanks het feit dat er in de NEN 7510-2 per beheersmaatregel uitgebreide implementatierichtlijnen worden benoemd.

Tijdens deze training van DigiTrust leggen we deze zorgspecifieke beheersmaatregelen uit. Deze training duurt één dag.

De training kunt u ook combineren met een uitleg van de gehele norm. In dat geval neemt de training drie dagen in beslag.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers die kennis willen over ISO 27001 en/of NEN 7510, bijvoorbeeld:

  • Directie en managers;
  • (Information) Security Officers;
  • Projectleiders;
  • IT managers;
  • Risk en compliance managers;
  • Information security consultants.

Leerdoelen

Het doel van de training is de cursisten bekend te maken met de ISO 27001 en/of NEN 7510 norm.

Vereisten voor NEN 7510 training

Voor deze training stellen wij geen toelatingseisen.

Kosten training NEN7510

Een opgaaf van de kosten voor de Introductietraining ISO 27001 is op aanvraag te verkrijgen. Afhankelijk van het aantal deelnemers en uw specifieke wensen en behoeften doen wij u een passende voorstel. 

NEN 7510 trainingsdatum

De trainingsdatum wordt in overleg met u vastgesteld op basis van uw beschikbaarheid en die van onze lead auditoren / trainers.

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging en onze trainingen? Neem dan contact op met DigiTrust

 

Vragen over de introductietraining NEN 7510?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur ons een e-mail naar sales@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

of bel met een van onze specialisten