ISO 9001 Certificering

Wilt u een ISO 9001 certificering behalen of bent u benieuwd waarom andere organisaties daarvoor kiezen? ISO 9001 is dé wereldwijd geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met een certificering toont u eenvoudig en onafhankelijk aan dat u een goed werkend kwaliteits managementsysteem heeft. Vaak erg belangrijk voor uw klanten en bij aanbestedingen.

Al meer dan 450 organisaties gingen u voor.

Certificeringstraject - DigiTrust - ISO 27001 Certificering - NEN 7510 Certificering - ISO 9001 certificering

De normering uitgelegd

ISO 9001 certificering behalen?

Heeft u ambities om het ISO 9001 certificaat te behalen? DigiTrust kan uw organisatie auditen en certificeren en voorzien van een mooi ISO 9001 certificaat. DigiTrust is voor ISO9001 dé specialist voor de ICT  sector en zakelijke dienstverlening. Wij combineren deze audits uiteraard altijd met audits op informatiebeveiliging. Immers dat is onze core-business. DigiTrust voert de ISO9001 audits en certificeringen uit onder accreditatie voor de ICT sector en zakelijke dienstverlening.

DigiTrust heeft bij de Raad voor Accreditatie (RvA) de accreditatie voor de ISO 9001 Certificering.

De sectoren die wij mogen auditen en certificeren onder accreditatie is IT (sector 33) en zakelijke dienstverlening (sector 35)

Het laten certificeren van uw Kwaliteitsmanagementsysteem is een verstandige keuze. Immers hiermee laat u aantoonbaar de kwaliteit van uw organisatie zien aan alle stakeholders.

De ISO9001 heeft deze zelfde opbouw en structuur als de ISO27001 en NEN7510. De norm heeft dus de zelfde High Level Structure (HLS)

Tip; indien u dit combineert met een ISO27001 en/of NEN7510 certificering dan bespaart u veel tijd en kosten. We spreken dan van een zogenaamd GMS-systeem (Gezamenlijk Management Systeem)

ISO 9001 heeft uit het verleden een suffig imago. Vele nutteloze handboeken en procedures. Sinds 2015 is dat gelukkig veranderd en is deze norm ook gebaseerd op risico’s en dus relevantie. Om te voldoen aan de ISO9001 norm moet een “kwaliteitsmanagementsysteem opzetten. Dat is geen software maar een manier van werken. Binnen de norm spreekt met ook hier van de PDCA aanpak. Maak een goed Plan (de voorbereiding), ga je plan uitvoeren (Do), Controleer of je je doelen bereikt (Control) en zo niet, ga bijsturen (Act)

of bel met een van onze specialisten

De stappen uitgelegd

ISO 9001 certificering stappenplan

Wilt u de organisatie voorbereiding op een ISO 9001 audit, bijvoorbeeld aan de hand van een checklist? Houd er rekening mee dat er verschillende soorten audits bestaan. Een opinion audit is bijvoorbeeld een waardeoordeel door de auditor, in combinatie met advies. Bij een certificeringsaudit ontbreekt het advies, waardoor dit op een andere manier in elkaar zit.

DigiTrust kan uw via een pre-audit (dit wordt ook wel quick-scan of nulmeting genoemd) beoordelen waar u nu staat met uw kwaliteitsmanagementsysteem. We doorlopen het gele systeem en leveren een gedetailleerd auditrapport op. Hiermee ziet u de sterke en de nog verbeteren punten. Dit kan worden gebruikt als voorbereiding op de officiële certificering audit. De kosten voor een pre-audit zijn afhankelijk van de grote en context van uw organisatie.

Initiële certificering

DigiTrust toetst of het systeem werkt en functioneert volgens de eisen vanuit de ISO 9001. Deze beoordeling omvat ook de beoordeling van alle werkzaamheden op uw kantoor als op de uitvoeringslocatie. De initiële certificering bestaat uit 2 delen. De fase 1 en fase 2 audit.

Tijdens de fase 1 audit kijken we in hoofdlijnen naar uw management systeem (ISMS) en of u wel echt klaar bent voor de fase 2 audit. Ook gaan we samen het auditplan maken voor de fase 2. Wie hebben we wanneer nodig.

Tijdens de fase 2 audit toetsen we het ISMS en alle beheersmaatregelen.

Fase 1

Tijdens de fase 1 audit kijken we in hoofdlijnen naar uw management systeem (ISMS) en of u wel echt klaar bent voor de fase 2 audit. Ook gaan we samen het auditplan maken voor de fase 2. Wie hebben we wanneer nodig.

Fase 2

Tijdens de fase 2 audit toetsen we het ISMS en alle beheersmaatregelen.

Uitgifte certificaat

Bij een positieve beoordeling zal de auditor de organisatie voordragen ter certificatie. De certificatiemanager doet een kwaliteitscontrole op het dossier. Als alles in orde is ontvangt u de ISO 9001 certificering.

Controle 1

Gedurende de looptijd van het certificaat, die doorgaans drie jaar betreft, zal DigiTrust jaarlijks een controleaudit uitvoeren. Tijdens een controle audit nemen we een steekproef op de verschillende norm elementen. Bij een positieve beoordeling zal het lopende certificaat worden voortgezet.

Controle 2

DigiTrust komt ongeveer drie maanden voor het aflopen van het certificaat langs voor de herbeoordeling. Deze beoordeling is van dezelfde omvang als die bij stap 2 en moet ervoor zorgen dat bij een positief resultaat het certificaat met drie jaar wordt verlengd.

Wat is de investering voor een ISO 9001 certificering?

Om te komen tot een offerte voor certificeren moeten we een goed beeld hebben van uw organisatie. U ontvangt daarvoor van ons een eenvoudig intake formulier. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en wat de context is van uw organisatie. Wat doet u precies, welke processen heeft u, hoeveel FTE werken er in uw organisatie.

Dit is het begin van het formele DigiTrust proces, wij willen goed weten wie u bent en wat u doet. Immers uw organisatie is leidend, niet de norm.

Met de ontvangen informatie gaan we een berekening maken. Het begin van de calculatie begint altijd met het aantal FTE, dit is zo door de norm, waaraan wij moeten voldoen zo bepaald. Met alle ontvangen informatie zal DigiTrust een offerte uitbrengen.

Tip; kijk altijd scherp naar het aantal FTE en inventariseer de functiegroepen en functies. Dit kan zomaar veel tijd en certificering kosten besparen. Lees hier meer over het aanschaffen van de betreffende norm. 

Vragen over een ISO 9001 Certificering of benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur ons een e-mail naar sales@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Al meer dan 300 organisaties gingen u voor.