Procedure klachten en beroep

Procedure klachten en beroep

“De dienstverlening van DigiTrust verder verbeteren”

Wij ontvangen graag aanbevelingen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze kunt u klachten hebben over de informatiebeveiliging bij organisaties waarvan wij het managementsysteem hebben gecertificeerd of u kunt klachten hebben over onze werkwijze. Daarnaast kan de situatie ontstaan dat u het niet eens bent met onze beslissing inzake uw certificering. U kunt vervolgens tegen die beslissing in beroep gaan. Een klacht is voor ons de situatie dat u ontevreden bent over het handelen of optreden van DigiTrust. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, verzoeken wij u om het reactieformulier in te vullen. Een beroep heeft betrekking op een beslissing van DigiTrust inzake de certificatie van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Het melden van een aanbeveling, klacht of beroep

Onderaan deze pagina  kunt u door het invullen van het formulier een aanbeveling, klacht of beroep kenbaar maken. Wanneer u de klacht schriftelijk wenst in te dienen, dan kan deze gestuurd worden naar:

DigiTrust B.V.
t.a.v. directie – Klacht
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn

 

Afhandeling van de klacht of het beroep

De directie van DigiTrust zal bij het ontvangen van uw klacht of beroep gelijk een beoordeling uitvoeren op relevantie en ontvankelijkheid. Een klacht of beroep wordt door ons alleen behandeld als degene die de klacht of het beroep heeft ingediend een direct belang heeft. Een klacht of beroep kan dus alleen worden ingediend als u direct betrokkene bent. Vervolgens beoordeelt DigiTrust de klacht of het beroep inhoudelijk waarbij hoor- en wederhoor plaatsvindt. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de afhandeling.

 

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of beroep, kunt u bewaar aantekenen tegen de beslissing.

 

Klachtafhandeling

Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling. Indien wij uw klacht op korte termijn kunnen oplossen, zullen wij u hierover direct informeren. In sommige gevallen hebben wij meer tijd nodig om de klacht op te lossen. Als dat zo is ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht, een toelichting op de voorgestelde werkwijze en de termijn waarbinnen u van ons een reactie kunt verwachten. In beide gevallen informeren wij u over de ondernomen acties en de uitkomst.

 

Aanbeveling, klachten en beroep formulier

Onderstaand formulier kunt u invullen voor het indienen van een aanbeveling, klacht of beroep. Dit formulier wordt direct naar de directie van DigiTrust verstuurd. De bovenstaande procedure zal vervolgens in werking treden.

Klachten formulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging trainingen?
Neem contact op met de specialisten van DigiTrust.

Nieuws

eVerbinding nu ook NEN7510 gecertificeerd

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van eVerbinding is al sinds 2018 ISO27001 gecertificeerd. Maar na hard werkend door het interne compliance team is het ISMS nu ook NEN7510-1:2017 gecertificeerd. Met eVerbinding is e-facturen verzenden & ontvangen...

Naar Werk BV ISO27001 én ISO9001 gecertificeerd

Vandaag weer een feestelijk uitreiking mogen doen bij Naar Werk in Zoetermeer. Na een leuke maar intensieve audit is gebleken dat de organisatie een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging en kwaliteits managementsysteem hebben conform de ISO27001 en...

eConnect International nu ook NEN7510 gecertificeerd

Op maandag 3 augustus heb ik het NEN7510-1:2017 certificaat mogen uitreiken aan onze klant eConnect. Hiermee tonen ze aan dat ze een effectief managementsysteem voor informatiebeveiliging voor de zorg hebben. Ook heb ik een nieuw ISO27001:2017 certificaat uitgereikt....

DigiTrust B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
088-224 56 00