Procedure klachten en beroep

Procedure klachten en beroep

“De dienstverlening van DigiTrust verder verbeteren”

Wij ontvangen graag aanbevelingen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze kunt u klachten hebben over de informatiebeveiliging bij organisaties waarvan wij het managementsysteem hebben gecertificeerd of u kunt klachten hebben over onze werkwijze. Daarnaast kan de situatie ontstaan dat u het niet eens bent met onze beslissing inzake uw certificering. U kunt vervolgens tegen die beslissing in beroep gaan. Een klacht is voor ons de situatie dat u ontevreden bent over het handelen of optreden van DigiTrust. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, verzoeken wij u om het reactieformulier in te vullen. Een beroep heeft betrekking op een beslissing van DigiTrust inzake de certificatie van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging.

Het melden van een aanbeveling, klacht of beroepszaak

Onderaan deze pagina  kunt u door het invullen van het formulier een aanbeveling, klacht of beroep kenbaar maken. Wanneer u de klacht schriftelijk wenst in te dienen, dan kan deze gestuurd worden naar:

DigiTrust B.V.
t.a.v. directie – Klacht
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn

 

Afhandeling van de klacht of het beroepszaak

De directie van DigiTrust zal bij het ontvangen van uw klacht of beroep gelijk een beoordeling uitvoeren op relevantie en ontvankelijkheid. Een klacht of beroep wordt door ons alleen behandeld als degene die de klacht of het beroep heeft ingediend een direct belang heeft. Een klacht of beroep kan dus alleen worden ingediend als u direct betrokkene bent. Vervolgens beoordeelt DigiTrust de klacht of het beroep inhoudelijk waarbij hoor- en wederhoor plaatsvindt. DigiTrust is verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verifiëren van alle noodzakelijke informatie voor het valideren van de beroepszaak. Indien de directie zelf de leadauditor was, zal de klacht onpartijdig door iemand anders worden behandeld. Uiteraard wordt u geïnformeerd over de afhandeling en afronding van de klacht of beroepszaak

 

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of beroep, kunt u bewaar aantekenen tegen de beslissing.

 

Klachtafhandeling

Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling. Indien wij uw klacht op korte termijn kunnen oplossen, zullen wij u hierover direct informeren. In sommige gevallen hebben wij meer tijd nodig om de klacht op te lossen. Als dat zo is ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht, een toelichting op de voorgestelde werkwijze en de termijn waarbinnen u van ons een reactie kunt verwachten. In beide gevallen informeren wij u over de ondernomen acties en de uitkomst.

 

Aanbeveling, klachten en beroepszaak formulier

Onderstaand formulier kunt u invullen voor het indienen van een aanbeveling, klacht of beroep. Dit formulier wordt direct naar de directie van DigiTrust verstuurd. De bovenstaande procedure zal vervolgens in werking treden.

Klachten formulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging trainingen?
Neem contact op met de specialisten van DigiTrust.

Nieuws

Nieuwe richtlijn NCSC over veiligheidsniveau TLS

Het National Cyber Security Centum (NCSC) heeft het advies mbt inrichting TLS veranderd. Het NCSC heeft daarvoor een nieuwe richtlijn gepubliceerd. Download 'ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS) v2.1 Deze richtlijnen is bedoeld als advies...

NEN7510 voor ICT dienstverleners wanneer wel en niet?

ICT organisaties die diensten leveren aan zorgaanbieders, daaraan wordt vaak geeist dat ze aan de NEN7510-1:2017 moeten voldoen. Maar is deze vraag wel juist en kan iedere ICT leverancier gecertificeerd worden op deze norm? Dit is een vraag die wij vaak krijgen en...

Meander Medisch Centrum NEN7510 én ISO27001 gecertificeerd

Na een intensieve audit op de NEN7510-1:2017 en ISO27001:2017 kunnen we melden dat Meander Medisch Centrum haar certificering heeft behaald. Meander is het eerste ziekenhuis in Nederland dat onder accreditatie gecertificeerd is op beide normen waarbij het primaire...

DigiTrust B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
088-224 56 00
info@digitrust.nl

Logo-DigiTrust