Certificeringstraject

Kom meer te weten

"

Het certificeringstraject

Het traject om de ISO 27001, NEN 7510 of ISO9001 certificering te verkrijgen is hieronder in stappen weergegeven en bestaat uit twee beoordelingen.

Alle stappen in het traject worden hier boven in logische volgorde in de menubalk weergegeven. Ook staat daar per stap in meer detail beschreven wat deze inhoudt. In het kort worden de volgende fases doorlopen.

Optionele pre-audit

Optioneel kan de audit worden voorafgegaan door een pre-audit. Deze wordt vaak uitgevoerd wanneer er behoefte is aan het snel verkrijgen van inzicht in de stand van zaken om zo te kunnen inschatten in hoeverre een organisatie klaar is voor de toetsing tegen ISO 27001 en/of NEN 7510. Hiermee kunnen op eenvoudige wijze vaak onnodige kosten en tijdverspilling worden voorkomen.

Eerste en tweede fase beoordeling

We starten met de eerste fase beoordeling, ofwel document review, waarin we de aanpak en de te toetsen normen doorlopen en kennismaken met het bedrijf, de medewerkers en de processen. Vervolgens wordt de documentatie bestudeerd en geëvalueerd.

Daarna volgt de tweede fase beoordeling, een praktijktoetsing waarin we onderzoeken of het gedocumenteerde systeem in de bedrijfsvoering geïmplementeerd is en of er daadwerkelijk overeenkomstig het systeem wordt gewerkt.

Evaluaties

Als een organisatie de certificering ISO 27001 en/of NEN 7510 heeft ontvangen is het natuurlijk zaak om deze te behouden. Om de certificering te handhaven vindt in de eerste twee jaren na de certificering, elk jaar minimaal één controle-audit plaats. Na drie jaar vindt een her-certificering plaats, waarna u opnieuw voor een periode van drie jaar een certificaat ontvangt.

Methodes van DigiTrust

Onze methoden zijn uiteraard in overeenstemming met de accreditatievereisten (ISO 17021, ISO 27006, NCS7510) en worden aanvaard door de nationale accreditatie-instantie, de Raad voor Accreditatie (RvA).

DigiTrust, uw partner voor ISO 27001, NEN 7510 en ISO9001 certificering!

Wilt u meer weten over een certificering en goed informatiemanagement? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust. Bel 088-2245600 of mail naar info@digitrust.nl.

Vragen over ISO 27001, NEN7510 of ISO9001 of benieuwd naar de mogelijkheden van een certificering?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur een e-mail naar info@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

eVerbinding nu ook NEN7510 gecertificeerd

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van eVerbinding is al sinds 2018 ISO27001 gecertificeerd. Maar na hard werkend door het interne compliance team is het ISMS nu ook NEN7510-1:2017 gecertificeerd. Met eVerbinding is e-facturen verzenden & ontvangen...

Naar Werk BV ISO27001 én ISO9001 gecertificeerd

Vandaag weer een feestelijk uitreiking mogen doen bij Naar Werk in Zoetermeer. Na een leuke maar intensieve audit is gebleken dat de organisatie een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging en kwaliteits managementsysteem hebben conform de ISO27001 en...

eConnect International nu ook NEN7510 gecertificeerd

Op maandag 3 augustus heb ik het NEN7510-1:2017 certificaat mogen uitreiken aan onze klant eConnect. Hiermee tonen ze aan dat ze een effectief managementsysteem voor informatiebeveiliging voor de zorg hebben. Ook heb ik een nieuw ISO27001:2017 certificaat uitgereikt....

DigiTrust B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
088-224 56 00