Certificeringstraject

Kom meer te weten

"

Het certificeringstraject

Het traject om de ISO 27001, NEN 7510 of ISO9001 certificering te verkrijgen is hieronder in stappen weergegeven en bestaat uit twee beoordelingen.

Alle stappen in het traject worden hier boven in logische volgorde in de menubalk weergegeven. Ook staat daar per stap in meer detail beschreven wat deze inhoudt. In het kort worden de volgende fases doorlopen.

Optionele pre-audit

Optioneel kan de audit worden voorafgegaan door een pre-audit. Deze wordt vaak uitgevoerd wanneer er behoefte is aan het snel verkrijgen van inzicht in de stand van zaken om zo te kunnen inschatten in hoeverre een organisatie klaar is voor de toetsing tegen ISO 27001 en/of NEN 7510. Hiermee kunnen op eenvoudige wijze vaak onnodige kosten en tijdverspilling worden voorkomen.

Eerste en tweede fase beoordeling

We starten met de eerste fase beoordeling, ofwel document review, waarin we de aanpak en de te toetsen normen doorlopen en kennismaken met het bedrijf, de medewerkers en de processen. Vervolgens wordt de documentatie bestudeerd en geëvalueerd.

Daarna volgt de tweede fase beoordeling, een praktijktoetsing waarin we onderzoeken of het gedocumenteerde systeem in de bedrijfsvoering geïmplementeerd is en of er daadwerkelijk overeenkomstig het systeem wordt gewerkt.

Evaluaties

Als een organisatie de certificering ISO 27001 en/of NEN 7510 heeft ontvangen is het natuurlijk zaak om deze te behouden. Om de certificering te handhaven vindt in de eerste twee jaren na de certificering, elk jaar minimaal één controle-audit plaats. Na drie jaar vindt een her-certificering plaats, waarna u opnieuw voor een periode van drie jaar een certificaat ontvangt.

Methodes van DigiTrust

Onze methoden zijn uiteraard in overeenstemming met de accreditatievereisten (ISO 17021, ISO 27006, NCS7510) en worden aanvaard door de nationale accreditatie-instantie, de Raad voor Accreditatie (RvA).

DigiTrust, uw partner voor ISO 27001, NEN 7510 en ISO9001 certificering!

Wilt u meer weten over een certificering en goed informatiemanagement? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust. Bel 088-2245600 of mail naar info@digitrust.nl.

Vragen over ISO 27001, NEN7510 of ISO9001 of benieuwd naar de mogelijkheden van een certificering?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur een e-mail naar info@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

eConnect International nu ook NEN7510 gecertificeerd

Op maandag 3 augustus heb ik het NEN7510-1:2017 certificaat mogen uitreiken aan onze klant eConnect. Hiermee tonen ze aan dat ze een effectief managementsysteem voor informatiebeveiliging voor de zorg hebben. Ook heb ik een nieuw ISO27001:2017 certificaat uitgereikt....

NEN7510 de olifant in de kamer bij zorginstellingen

Laat ik beginnen met een open deur; zorginstellingen hebben als primaire taak het leveren van zorg. Maar we weten ook allemaal dat het leveren van zorg de afgelopen jaren enorm is veranderd. De regeldruk is enorm gegroeid voor de zorginstelling en specialist. Iets...

1 juli 2020: elektronische inzage medisch dossier + logging

Vanaf 1 juli zijn er een aantal bepalingen uit de Wet aanvullende bepalingen gegevensverwerking in de zorg de Wabvpz van kracht. Patiënten, zoals jij en ik, hebben nu al het recht om een kosteloze inzage in je medisch dossier op te vragen. Dit namelijk al zo geregeld...

DigiTrust B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
088-224 56 00