ISO 9001 Eisen

Wilt u een ISO 9001 certificering behalen of bent u benieuwd waarom andere organisaties daarvoor kiezen? ISO 9001 is dé wereldwijd geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met een certificering toont u eenvoudig en onafhankelijk aan dat u een goed werkend kwaliteits managementsysteem heeft. Vaak erg belangrijk voor uw klanten en bij aanbestedingen.

Al meer dan 300 organisaties gingen u voor.

DigiTrust - Certificeren informatiebeveiliging

“Het certificaat toont aan dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging op orde is.”

ISO 9001 eisen: voldoe aan de norm

‘Wat zijn de ISO 9001 eisen’? Een belangrijke vraag, die we regelmatig gesteld krijgen. De norm gaat over kwaliteit, dus wat zijn de eisen om daaraan te voldoen? Uiteindelijk bedoeld om te voldoen aan de eisen en de klanttevredenheid te verhogen, dus een goed streven van organisaties die daarmee bezig zijn.

Benieuwd welke eisen er inhoudelijk gesteld worden om aan de organisatie volgens de ISO 9001 norm te laten certificeren (https://www.digitrust.nl/certificeringen/iso-9001-certificering)? We zetten de belangrijkste eisen uit de diverse hoofdstukken op een rij.

Let op: hoofdstuk 1 tot en met 3 van de norm zijn algemeen van aard. Hoofdstuk 4 tot en met 10 benoemt de specifieke eisen die belangrijk zijn.

7 hoofdstukken met belangrijke eisen

We zetten de belangrijke stappen uit zo’n voorbereidende ISO 9001 checklist voor u op een rij:

 • Hoofdstuk 4: context
  De ISO 9001 eisen in dit hoofdstuk gaan over de context waarin de organisatie functioneert. Het is een strategisch hoofdstuk, dat gaat over onderwerpen zoals stakeholdermanagement en actuele issues. Het is bijvoorbeeld belangrijk om vast te stellen welke actuele kansen en bedreigingen er spelen, zodat u op de juiste risico’s kunt inspelen.

 • Hoofdstuk 5: leiderschap en betrokkenheid
  In dit hoofdstuk staan leiderschap en betrokkenheid van de directie centraal. De directie moet verantwoordelijkheid nemen voor de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem. Bovendien moet de directie het kwaliteitsbeleid vaststellen, implementeren, onderhouden en bijvoorbeeld kenbaar maken.

 • Hoofdstuk 6: planning
  De eisen in dit hoofdstuk van de ISO 9001 gaan over de planning. De organisatie moet acties vaststellen om risico’s en kansen op te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen en het opstellen van plannen om die doelstellingen te behalen.

 • Hoofdstuk 7: middelen
  Dit hoofdstuk gaat over het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Het gaat bijvoorbeeld om het aanwijzen en beschikbaar stellen van personen voor de implementatie. Daarnaast gaat het om kennis- en competentiemanagement, om vast te stellen welke kennis er nodig is om een product of dienst te leveren.

 • Hoofdstuk 8: kernactiviteiten
  De ISO 9001 eisen in dit hoofdstuk gaan over de kernactiviteiten. Een uitvoerig onderwerp, met aandacht voor bijvoorbeeld de operationele planning, de communicatie met de klant en het ontwerp en de ontwikkeling. Daarnaast gaat het om de beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten. Maar ook over de risico’s binnen deze processen en hoe u die beheerst heeft.

 • Hoofdstuk 9: evaluatie van prestaties
  Een hoofdstuk dat gaat over de evaluatie van prestaties. Belangrijke thema’s zijn de klanttevredenheid, de interne audit en de directiebeoordeling. De directie moet bijvoorbeeld kansen voor verbetering vaststellen, maar ook een oordeel geven of het managementsysteem wel effectief is.

 • Hoofdstuk 10: verbetering
  Het laatste hoofdstuk met ISO 9001 eisen gaat over verbetering. Er is aandacht voor afwijkingen en maatregelen die daarbij horen, net als de doorlopende verbetering. De output van de directiebeoordeling is daarvoor leidend.

titel 2

Voldoen aan de ISO 9001 eisen

Meer weten over de ISO 9001 eisen of hoe DigiTrust u van dienst kan zijn met de certificering of het geven van een training? Bel ons op telefoonnummer 088 224 56 00 of stuur een e-mail naar info@digitrust.nl. We horen graag van u.

Titel 5

a

Vragen over ISO 9001 of benieuwd naar de mogelijkheden van een certificering?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur ons een e-mail naar sales@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Al meer dan 300 organisaties gingen u voor.