Nieuwsbrief ISO27001:2022 transitie

ISO 27001

Informatie over de ISO27001:2022 transitie

Via deze laatste nieuwsbrief van dit jaar, willen we u op de hoogte brengen over de transitie van uw gecertificeerde ISMS naar de nieuwe ISO27001:2022 versie.

De nieuwsbrief is primair bedoeld voor DigiTrust klanten die een ISO27001 en/of NEN7510 certificering hebben. Maar ook voor alle DigiTrust relaties die willen weten hoe de transitie in zijn werk gaat. We organiseren ook enkele TEAMS sessies, waaraan u gratis kunt deelnemen.

De nieuwe versie van de ISO27001 en ISO27002 zijn beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Engels. Deze normen zijn te bestellen via de NEN website.

De NEN7510 is nog niet aangepast en zal later volgen.

 

De Transitie audit

Om uw gecertificeerde managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) over te laten gaan naar de nieuwe ISO27001:2022 versie zal DigiTrust een transitie audit bij u moeten uitvoeren. Hiervoor zijn deadlines bepaald. Welke deadline voor u van toepassing is, is afhankelijk vanaf wanneer u uw initiële certificering heeft  behaald. Zie de tabel hieronder met alle details.

 

Wat moet u voorbereiden?

Om de transitie audit succesvol te doorlopen moet u uw ISMS aanpassen. Wat zijn voor u de te nemen acties?

  1. Gap analyse

U dient een gap analyse uit te voeren. In deze analyse moet u vastleggen op welke onderdelen van uw ISMS die nieuwe norm impact heeft. Denk daarbij aan uw handboek, risicoanalyse, risicobehandelplan, VVT en inrichting van de nieuwe en veranderde controls.

Om het u makkelijk te maken hebben we voor het uitvoeren van de gap analyse een template opgesteld. U kunt deze gebruiken of u gebruikt uw eigen vergelijkbare methode. U vind deze template onderaan deze nieuwsbrief.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw gap analyse beoordelen.

 

  1. Actieplan

Vervolgens gaat u vanuit de vastgestelde gap analyse, per onderwerp acties vaststellen. Hoe gaat u de verandering vormgeven, wie gaat dat doen en wanneer moet dit klaar zijn.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw actieplan beoordelen.

 

  1. Aanpassen risicoanalyse en behandelplan

Binnen uw ISMS heeft u een risicoanalyse uitgevoerd en behandelplan. Daarin heeft u vastgelegd welke maatregelen heeft u zelf heeft genomen om de risico’s te mitigeren. Deze genomen maatregelen moeten worden vergeleken t.o.v. de bijlage A, om te verifiëren of er geen noodzakelijke maatregelen zijn vergeten. Aangezien de bijlage A is veranderd zult u dit mechanisme moeten aanpassen naar de nieuwe Annex A.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw risicoanalyse en behandelplan beoordelen.

  1. Annex A controls aanpassen

De nieuwe norm heeft 11 nieuwe beheersmaatregelen en verschillende maatregelen uit de oude norm zijn samengevoegd. Uiteraard zult u even goed moeten kijken of deze controls voor u van toepassing zijn en hoe u deze beheersmaatregelen t.o.v. uw eigen risicoanalyse gaat invullen. De nieuwe ISO27002 geeft u hierbij veel ‘bestpractice’ handreikingen.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw bewijslast beoordelen over de werking van de nieuwe en aangepaste (samengevoegde) beheersmaatregelen.

  1. Aanpassen VVT

Conform de norm eisen dient u een Verklaring van Toepasselijkheid (VVT) opstellen. Omdat de Annex A is veranderd, zult u de VVT in het geheel moeten herzien.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw VVT beoordelen.

 

  1. Interne audit

Voordat DigiTrust bij u de transitie audit komt uitvoeren, dient u zelf een interne audit hebben uitgevoerd. Dit moet u minimaal uitvoeren op de risicoanalyse + behandelplan en daarbij nieuwe en de gewijzigde (samengevoegde) controls uit de Annex A.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw interne auditrapport beoordelen.

 

  1. Directie beoordeling

Uitvoeren directiebeoordeling conform par 9.3. Een onderdeel hiervan is dat de resultaten van de interne audit moeten worden besproken.

> Tijdens de transitie audit zullen we uw (extra) uitgevoerde directiebeoordeling beoordelen.

 

Uitvoeren transitie audit door DigiTrust

Indien u overgaat tijdens uw certificatiecyclus, dan is de transitie audit 8 uur.

Indien uw komende audit een HER certificering is, en u gaat over op de nieuwe norm dan is de transitie audit 4h.

Tijdens deze audit zullen de bovenstaaande 7 onderwerpen worden beoordeeld. Deze audit zal door de DigiTrust auditor remote worden uitgevoerd samen met uw CISO of een andere contact persoon binnen uw organisatie. We zullen, in principe geen interviews uitvoeren met medewerkers binnen uw organisatie, tenzij de auditor dit tóch noodzakelijk zou vinden.

Het is belangrijk dat u van bovenstaande onderwerpen goed heeft voorbereid en de bewijslast beschikbaar heeft voor een soepele uitvoering van deze transitie audit.

Na de audit zal de DigiTrust auditor hiervan een rapportage opmaken (2h). Het dossier zal intern worden beoordeeld (1h) en indien alles akkoord is, zal DigiTrust uw nieuwe ISO27001:2022 certificaat opmaken en aan u versturen. (1h)

 

Kosten

De kosten voor deze transitie audit is;

Tijdens de certificatiecyclus is de audit zelf 4h en de andere 4h zijn voor rapportage en opmaak van het nieuwe certificaat. De totale kosten zullen 1 dag zijn, tegen het dagtarief uit uw overeenkomst. Dat is inclusief de audit rapportage, opmaak en publicatie van uw nieuwe certificaat.

Bij de combinatie van de HER-certificering is de transitie audit 4h, teen het geldende dagtarief.

 

Combinatie ISO27001 en NEN7510

Indien u een certificering heeft voor zowel de ISO27001 en de NEN7510 is het ook mogelijk om alvast met uw ISO27001 certificering over te gaan naar de nieuwe versie van de norm. U moet wel beseffen dat hiermee de complexiteit van uw eigen ISMS gaat toenemen. Immers, de nieuwe en oude controls gaan door elkaar heen lopen.Tijdens de audit van de NEN7510 zullen we kijken naar de oude bijlage A.

 

Tijdslijn van deze transitie

De transitie deadline (wanneer u uiterlijk over moet) is afhankelijk van uw specifieke situatie. Kijk in de tabel, wanneer u uw initiële ISO27001 certificering heeft behaald. Vervolgens kunt u zien welk scenario voor u van toepassing is.

  • Blauw = DigiTrust kan en mag uw ISMS nog tegen de oude versie van de norm uitvoeren.
  • Groen = DigiTrust moet uw ISMS tegen de nieuwe ISO27001:2022 norm.

 

In 2025 moet u vóór 1/11/2025 zijn overgegaan.

Uiteraard, mag u voorafgaand aan uw komende controle audit al over naar de nieuwe norm en uw transitie audit inplannen. In de tabel zijn slechts de uiterste deadlines vermeld. Neem tijdig hierover contact op met onze backoffice.

 

Inplannen transitie audit

Indien u deze transitieaudit wilt laten uitvoeren, kunt u dit melden aan onze backoffice. U kunt hiervoor e-mail sturen naar; backoffice@digitrust.nl

Onze backoffice zal contact met u opnemen om de audit in te plannen. De audit zelf zal 4h duren en zal remote worden uitgevoerd. Belangrijk dat u dit tijdig doet, i.v.m. de beschikbaarheid van de auditoren.

 

De Tranisitie audit moet, tijdens de lopende cyclus minimaal 2 weken voorafgaand aan uw reguliere audit worden ingepland. In deze 2 weken kunnen we uw transitie dossier afronden en uw nieuwe certificaat opmaken. Zodat uw reguliere audit dan tegen de nieuwe norm kan worden uitgevoerd.

Bij een HER-certificering kan de transitieaudit worden gecombineerd.

 

Inhoudelijke norm veranderingen

De belangrijkste wijziging in de ISO27001:2022 is dat de Annex A is gewijzigd. De huidige ISO27001 bevatte 114 maatregelen, verdeeld over 14 hoofdstukken (Annex 5 tot en met Annex 18). Dit wordt in de nieuwe ISO 27001:2022 teruggebracht naar 4 hoofdstukken en 93 controls.

 

5 Organisatie                      37 controls

6 Medewerkers                   8 controls

7 Fysieke beveiliging      14 controls

8 Techniek                            34 controls

Handig om te weten is dat er (via de DigiTRust back-office) kruistabellen beschikbaar zijn tussen de nieuwe en oude controls.

 

Annex A veranderingen

Nieuwe beheersmaatregelen; er zijn 11 nieuwe beheersmaatregelen.

Nieuwe control Beheersmaatregel

  • A.5.7     Informatie en analyses over dreigingen
  • A.5.23   Informatiebeveiliging voor het gebruik van clouddiensten
  • A.5.30   ICT-gereedheid voor bedrijfscontinuïteit
  • A.7.4     Monitoren van de fysieke beveiliging
  • A.8.9     Configuratiebeheer
  • A.8.10   Wissen van informatie
  • A.8.11   Maskeren van gegevens
  • A.8.12   Voorkomen van gegevenslekken (data leakage prevention)
  • A.8.16   Monitoren van activiteiten
  • A.8.23   Toepassen van webfilters
  • A.8.28   Veilig coderen

 

Belangrijk om de ISO27002:2022 te raadplegen. Hierin staan de best-practice beschreven, die u kunt gebruiken om de control zo in te richten wat nodig is om het daarbij behorende risico (in uw eigen risico-analyse) te mitigeren.

 

Veranderde beheersmaatregelen

Daarnaast zijn er ook verschillende controls uit de oude norm samengevoegd in de nieuwe norm. In de kruistabellen kun je zien welke dat zijn. In uw ISMS moeten deze dus worden samengevoegd.

 

HLS veranderingen

Daarnaast zijn er ook wat kleine veranderingen in de HLS onderwerpen. (Hoofdstuk 4 t/m hoofdstuk 10). Geen grote veranderingen, maar update wel je ISMS handboek en beleidstukken.

  • 4.1         Context Aanscherping
  • 4.2         Stakeholders     Aanscherping
  • 4.4         ISMS     Aanscherping
  • 6.1.3      Risico behandeling               Aanscherping
  • 6.2         Doelstellingen   Aanscherping
  • 6.3         Verandermanagement               Toevoeging
  • 7.4         Communicatie  Aanscherping
  • 8.1         Operationele planning               Herschreven
  • 9.1         Monitoring        Aanscherping
  • 9.2         Algemeen en Auditprogramma               Splitsing
  • 9.3         Algemeen, input en output               Splitsing
  • 10.1       Verbeteren en Afwijkingen & Corrigerende maatregelen               Verandering nummering

 

 

Deel dit bericht

Andere berichten