Elektronisch Patienten Dossier

Kom meer te weten

"

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bevat alle medische gegevens van patiënten. Artsen en specialisten verzamelen die gegevens, vaak in hun eigen softwaresysteem. Dat is een EPD, waardoor gegevens van patiënten over meerdere systemen verspreid kunnen staan.

Dankzij afsprakenstelsel MedMij is het mogelijk om persoonsgeboden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke manier uit te wisselen. Het MedMij-label voor een Elektronisch Patiënten Dossier is een bewijs dat de privacy, veiligheid en uitwisselbaarheid van de gegevens goed geregeld zijn.

Wat is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)?

Het Elektronisch Patiënten Dossier is niets anders dan een digitale verzamelplaats van medische gegevens van patiënten. Het gaat om gevoelige informatie, die daarom op een veilige manier wordt opgeslagen. In dat EPD zijn de gegevens veilig, maar daardoor ook beperkt toegankelijk.

Artsen, specialisten en andere zorgaanbieders werken veelal met hun eigen EPD. Dat maakt het voor patiënten lastig om een overzicht te krijgen van al hun gegevens. De uitwisseling van die gegevens tussen de diverse systemen vraagt om een zeer zorgvuldige werkwijze.

Het Elektronisch Patiënten Dossier vraagt net als een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) (https://www.digitrust.nl/certificeringen/MedMij-audit/persoonlijke-gezondheidsomgeving-pgo) om degelijke koppelingen met andere systemen. Alleen op die manier is het mogelijk om de gegevens op een veilige manier uit te wisselen. Dat komt uiteindelijk de patiënt ten goede, omdat zorgverleners over de belangrijke gegevens kunnen beschikken.

MedMij-label voor Elektronisch Patiënten Dossier

Wilt u er met een MedMij-label voor uw Elektronisch Patiënten Dossier voor zorgen dat u die gegevens op een veilige manier kunt uitwisselen? Het is belangrijk om te voldoen aan strikte normen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, veiligheid en uitwisselbaarheid. Alleen op die manier lukt het om de gevoelige medische informatie goed te beveiligen.

Digitrust is uw certificerende instelling. Tijdens een audit controleren we de werkwijze en de manier waarop de verschillende systemen zijn ingericht. Onze ervaren auditors gaan op die manier na of u daarmee netjes voldoet aan de strikte normen die er op dit gebied gelden. Is dit het geval? Dan komt u in aanmerking voor het MedMij-label voor het EPD. Vanaf dat moment mag u het label voeren, om aan te tonen dat de gegevensuitwisseling bij u op de juiste manier gebeurt.

Aanvulling op NEN7510

Het MedMij-label is een aanvulling op de belangrijke NEN7510 voor informatieveiligheid. Dat betekent dat onze auditors daarvoor gecertificeerd zijn. We zijn officieel NEN7510-partner en kunnen u op het nieuwe MedMij-afsprakenstelsel auditen én certificeren.

Meer weten over MedMij voor het EPD of hoe Digitrust u daarmee van dienst kan zijn? Bel ons op telefoonnummer 088 224 56 00 of stuur een e-mail naar info@digitrust.nl. We horen graag van u.

Vragen over een MedMij audit of benieuwd naar de mogelijkheden voor een certificering?

Onze specialisten vertellen u daar graag meer over. Bel ons op telefoonnummer 088 224 56 00, stuur ons een e-mail naar info@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier . We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Nieuws

1 juli 2020: elektronische inzage medisch dossier + logging

Vanaf 1 juli zijn er een aantal bepalingen uit de Wet aanvullende bepalingen gegevensverwerking in de zorg de Wabvpz van kracht. Patiënten, zoals jij en ik, hebben nu al het recht om een kosteloze inzage in je medisch dossier op te vragen. Dit namelijk al zo geregeld...

Hosted XL behaalt ISO 27001 certificering voor de 2e keer

Onze klant Hosted XL heeft tijdens de hercertificering audit opnieuw aangetoond dat ze een goed werkend managementsysteem voor informatiebeveiliging hebben conform de ISO27001:2017. In 2017 is de eerste certificering behaald. Een certificatie periode van 3 jaar...

Let op; nieuwe versie ISO27001 en NEN7510 gepubliceerd

De twee belangrijkste normen voor informatiebeveiliging, NEN-EN-ISO/IEC 27001 en NEN 7510-1 hebben een nieuwe versie gekregen. Belangrijk om te weten voor alle consultants, klanten en andere stakeholders van deze normen. Het gaat om een beperkte wijziging, zoals de...

DigiTrust B.V.
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn
088-224 56 00