NEN 7510

Waarom NEN 7510 certificering?

Het NEN 7510 certificaat is speciaal ontwikkeld voor instellingen in de gezondheidszorg en voor organisaties die patiëntengegevens verwerken of beheren. Het ministerie van VWS eist het zelfs aan organisaties om aan te tonen dat de informatiebeveiliging binnen deze bedrijven op orde is. Hiervoor is een NEN 7510 certificaat een vereiste.

“Patiënten willen de zekerheid dat er zorgvuldig met hun gegevens en informatie wordt omgegaan.”

De NEN 7510 norm komt vrijwel overeen met de ISO 27001 richtlijnen, echter zijn deze NEN-normen toegespitst op informatiebeveiliging in de zorg. Wilt u weten of de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de patiëntinformatie gewaarborgd is binnen uw organisatie? Dan sluit de NEN 7510 naadloos aan binnen uw organisatie.

Met een NEN 7510 certificaat van DigiTrust kan u als organisatie aantonen dat de informatiebeveiliging in de zorg goed is beschreven, geïmplementeerd en gecontroleerd.

Voordelen NEN 7510 certificering

De belangrijkste voordelen van een NEN 7510 certificering zijn:

  • Voldoen aan de eisen van het ministerie van VWS of van uw klanten met betrekking tot informatiebeveiliging in de zorg;
  • Klanten, werknemers, handelspartners en belanghebbenden worden gesteund in de overtuiging dat in uw organisatie zorgvuldig met zowel de vertrouwelijke zorg informatie als de informatiesystemen wordt omgegaan;
  • Het certificaat ondersteunt uw geloofwaardigheid als professionele organisatie;
  • Stelt vast dat uw organisatie de relevante wet- en regelgeving naleeft;
  • Toont aan informatiebeveiliging op alle niveaus binnen uw organisatie belangrijk wordt gevonden;
  • Een goed ingericht en uitvoerend proces voor gegevensbeveiliging leidt tot minder risico’s en daarmee minder incidenten;
  • Het volgen en continue verbeteren van uw interne prestaties door middel van het NEN 7510-checklist en regelmatige beoordelingsproces.

Kortom: Informatiebeveiliging staat binnen uw bedrijf in de bedrijfsvoering voorop!

Accreditatie DigiTrust en NEN 7510

De NEN 7510 is per 11 februari 2016 onder accreditatie gebracht. Certificerende instellingen die door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd zijn voor NEN 7510 of een aanvraag hiervoor hebben ingediend vindt u in dit overzicht: https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Certificaten/Schemabeheer/Zorg-en-Welzijn-NEN-7510.htm.

Momenteel is DigiTrust in afwachting van haar accreditatie voor de NEN 7510. Wel zijn wij een certificerende instelling die onder accreditatie toetst tegen NEN 7510. We hebben hiervoor een verklaring ondertekend dat we ons houden aan de spelregels bij het uitvoeren van audits zoals die zijn vastgelegd in NTA 7515. Wij mogen het beeldmerk voor NEN 7510 op de certificaten die ze afgeven voeren. Zodra accreditatie aan ons wordt toegekend, mogen we ze daarnaast ook het beeldmerk van de RvA voeren.

DigiTrust heeft wel al de licentieovereenkomst met NEN ondertekend (accreditatie in aanvraag). Wij verwachten dat we medio 2017 certificeringstrajecten kunnen aanbieden namens DigiTrust. Hieronder kunt u alvast meer informatie lezen over de NEN 7510 certificering.

Meer informatie

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging of NEN 7510 certificering? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust.

Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

DigiTrust, uw partner voor NEN 7510 certificering!