DigiTrust, uw partner voor certificering!

Klanten en relaties willen graag weten of informatiebeveiliging goed geregeld is bij bedrijven en organisaties waar ze mee samenwerken.

Met een certificering tonen organisaties objectief aan dat zij voldoen aan de internationale standaard voor informatiebeveiliging (ISO 27001:2017 en NEN7510-1:2017) en dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Een belangrijk signaal naar de markt en veelal een eis bij aanbestedingen en inkoopvoorwaarden.

DigiTrust, vertrouwen creëren in de digitale omgeving

DigiTrust helpt uw organisatie graag bij het realiseren van uw certificering en is in Nederland dé expert op het gebied van informatiebeveiliging. Het beoordelen van managementsystemen voor informatie beveiliging is onze core business. Maar om dit goed te doen zijn er Helden nodig in deze digitale wereld. Wij hebben het lef om scherp maar rechtvaardig te auditen. Onze eigen auditoren zijn geen 'turf-smurfen' en hebben geen stokpaardjes. Hierdoor is uw certificerings audit waardevol en geen verloren tijd.

DigiTrust heeft als enige accreditaties voor de ISO27001:2017 én de NEN7510:2017

DigiTrust heeft van de RvA het vertrouwen gekregen om onafhankerlijk en onpartijdig Zorginstellingen én Beheerders van gezondheidsinformatie te mogen auditen en te certificeren onder accreditatie. Op de website vann de Raad voor Accreditatie onze zijn accreditaties te vinden. link

DigiTrust is erkend NEN partner waardoor wij officiele NEN7510 certificeringen mogen uitvoeren. DigiTrust voldoet als enige certificerende organisatie aan alle eisen die worden gesteld door NEN. Dit is belangrijk voor het MEDMIJ toetredingproces. DigiTrust is ervaren met het uitvoeren van deze audits en houd rekening met de context van uw organisatie.

DigiTrust is dagelijks bezig met informatiebeveiliging en we werken klant- en oplossingsgericht. We bieden een efficiënt, praktisch en soepel traject aan om tot certificering te komen. DigiTrust onderscheidt zich door eigen auditoren en audits die worden uitgevoerd waarbij we goed naar de context van uw organisatie kijken.

DigiTrust audit en certificeert ISO 27001:2017, NEN 7510-1:2017 en ISO 9001:2015 -managementsystemen. ISO9001 audits en certificeringen worden vooralsnog niet onder accreditatie uitgevoerd.


Meer weten over een certificering en goed informatiemanagement? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust: bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

Schermafdruk-2019-11-04-18-30-36

DigiTrust draagt bij aan een wereld waar informatie veilig is.