Wat is een managementsysteem?

DigiTrust helpt uw organisatie graag bij het realiseren van uw ISO certificering. Het beoordelen en certificeren van uw managementsysteem is onze core business. Maar wat is nu een managementsysteem?

Wat is een managementsysteem?

Een managementsysteem is een samenhangend raamwerk dat bestaat uit beleid, procedures en operationele afspraken. Deze moet u ‘formeel’ vaststellen en uiteraard ook uitvoeren. Vervolgens gaat u periodiek evalueren of het loopt zoals u had bedacht en of u de resultaten bereikt die u wilde bereiken. Mocht dit niet zo zijn, moet u goed naar de oorzaak daarvan kijken en vervolgens corrigerende maatregelen nemen. Hiermee helpt u structuur in de organisatie te brengen en uw organisatie minder ad-hoc te laten werken maar volgens een vooraf bedachte structuur.

Waarom is een goed bedrijfsmanagementsysteem belangrijk?

Wilt u in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een ISO certificering? Dan dient u eerst een werkend bedrijfsmanagementsysteem te hebben die voldoet aan alle eisen van de desbetreffende ISO norm. U kunt een managementsysteem helemaal zelf opzetten of u laten begeleiden door een adviesbureau. Bent u van mening dat uw managementsysteem voldoet aan de norm? Dan kunt u dit laten toetsen door ons. Als alles in orde is, dan wij de desbetreffende certificering aan u uit.

Een managementsysteem opzetten

Bij de opbouw van een managementsysteem staat de bekende Plan Do Check ACT (PDCA) methode centraal om de kwaliteit te waarborgen en de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

  1. Plan

De eerste stap is het opstellen van een plan waarin het beleid en procedures worden beschreven om doelen te bereiken.

  1. Do

In deze fase gaat het om de uitvoering en de realisatie van het plan. De uitvoering hiervan wordt ook continu geregistreerd en beoordeeld.

  1. Check

In de check-fase wordt er gekeken naar welke doelen er behaald zijn en welke doelstellingen er in de plan-fase opgesteld zijn. De verschillen hierin worden in kaart gebracht en geëvalueerd.

  1. Act

Na de evaluatie wordt er indien nodig bijgestuurd. Daarnaast worden er maatregelen getroffen om de geplande doelstellingen alsnog te behalen.

Focus managementsysteem per norm

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Om te voldoen aan de ISO 9001 norm dient u een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten. Hierbij staat het beheersen en verbeteren van producten, diensten en klanttevredenheid centraal.

Information Security Management System (ISMS)

Bij de normen ISO 27001 en NEN 7510 staan informatiebeveiliging centraal. Het gaat hierbij om het geheel van maatregelen, processen en procedures om een datalek of ongewenste toegang tot belangrijke informatie zoals persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie of informatie van klanten en relaties te minimaliseren.

Privacy Informatie Management Systeem (PIMS)

Om aan te kunnen tonen dat je goed en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, is de ISO 27701 norm ontwikkeld.

Vragen over een managementsysteem of uw managementsysteem laten toetsen?

Heeft u vragen over een werkend managementsysteem of denkt u dat uw bedrijfsmanagementsysteem voldoet aan de norm? Dan kunt u dit laten toetsen door ons. Onze specialisten staan u graag te woord. Bel ons op telefoonnummer 088-224 56 00, stuur ons een e-mail naar sales@digitrust.nl of gebruik ons online contactformulier. We komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Deel dit bericht

Andere berichten