DigiTrust behaalt als 1e accreditatie NEN 7510 norm

nen7510

DigiTrust is de eerste Nederlandse certificatie instelling die van de Raad voor Accreditatie het vertrouwen heeft gekregen om zorgaanbieders én IT-leveranciers op de meest actuele versie van de NEN 7510 norm, gepubliceerd in 2017, onder accreditatie te auditen én certificeren.

De NEN 7510-1:2017 norm moet bijdragen aan adequate informatiebeveiliging en de bewaking van privacy in de zorgsector. Het belang daarvan is de afgelopen tijd meermaals duidelijk geworden door diverse nieuwsberichten over datalekken bij zorginstellingen. Die datalekken ontstaan onder meer door gebrek aan bewustzijn bij medewerkers, niet tijdig updaten van software, gebruik van slechte wachtwoorden en onvoldoende fysieke beveiliging. Een goed informatiebeveiliging managementsysteem (ISMS) kan die risico’s afvangen, door dit op orde te brengen. De NEN 7510-1:2017 norm beschrijft hoe zo’n systeem eruit moet zien.

Aantoonbaar aan NEN 7510-1:2017 voldoen

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport benadrukte recentelijk in brieven aan de Tweede Kamer het belang van adequate informatiebeveiliging en bewaking van privacy. Hij stelde dan ook in het Besluit Elektronische Gegevensverwerking Zorgaanbieders verplicht dat alle zorgaanbieders en hun IT-leveranciers aantoonbaar voldoen aan de NEN 7510-1:2017 norm. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of deze organisaties daadwerkelijk aan die eis voldoen. De Inspectie ziet een NEN 7510-1:2017 certificaat dat door een geaccrediteerde instantie is uitgegeven als bewijs dat de organisatie aantoonbaar voldoet aan de eisen uit het Besluit Elektronische Gegevensverwerking Zorgaanbieders.

DigiTrust kan vanaf nu als eerste in Nederland onder accreditatie auditen en certificeren tegen de NEN 7510-1:2017 norm. DigiTrust heeft diepgaande ervaring in de IT-markt, zowel aan de kant van Zorginstellingen als bij IT-dienstverleners. De behoefte aan certificering binnen de zorg en de betrokken IT-leveranciers is groot. Zorgverleners willen zekerheid in een snel veranderende wereld.

MEDMIJ

DigiTrust voldoet met de accreditatie niet alleen aan de eisen van NEN, maar ook aan die van MEDMIJ. De NEN 7510-1:2017 certificering, uitgegeven door een bevoegde instantie, is namelijk ook verplicht binnen het toetredingsproces voor zorgverleners en IT-leveranciers ten behoeve van de aankomende Persoonlijke Gezondheid Omgevingen. DigiTrust is de eerste die door middel van het behalen van deze accreditatie voldoet aan alle eisen die worden gesteld door MEDMIJ én NEN. DigiTrust is ervaren MEDMIJ partner voor het uitvoeren van de ‘Aanvullende audit verklaring en onderbouwende rapportage’ binnen het toetredingsproces.

Deel dit bericht

Andere berichten