Provincie Gelderland behaalt ISO27001 certificering

Als derde provincie in Nederland hebben ze deze certificering behaalt waarbij de BIO – BBN2 eisen zijn opgenomen. Een super goed resultaat en erg belangrijk in tijden van de digitalisering van de overheid.

Tijdens de uitreiking vertelde Jan Markink Gelders gedeputeerde het volgende; “het certificaat is geen doel op zich, maar een kwaliteitszegel waarmee we aan de buitenwereld aantonen dat we goed met informatie omgaan. Dat geeft vertrouwen aan inwoners en bedrijven. Het zou daarom denk ik goed zijn als meer overheden zich laten certificeren. Alle overheden moeten daarom werk maken van digitalisering en veiligheid. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als provincies in de nieuw te vormen colleges een bestuurder aanwijzen die belast is met dit onderwerp.”

Wij zijn het namens DigiTrust hier helemaal mee eens. Juist een onpartijdig oordeel geeft vertrouwen en verantwoording naar alle stakeholders. Met onze ISO27001 en BIO ervaring bij andere overheden leveren we de juiste kwaliteit.

Deel dit bericht

Andere berichten