Capica online bedenkers ISO27001 gecertificeerd

Ook bij Capica Online Bedenkers heb ik namens DigiTrust het ISO27001 certificaat mogen uitreiken.

Ca­pi­ca is een jon­ge or­ga­ni­sa­tie on­der de rook van Rot­ter­dam. Be­drij­ven on­li­ne suc­ces­vol ma­ken is wat ze dagelijks doen met veel enthousiasme. Veilig werken staat altijd voorop en met dit certificaat kunnen ze nu ook aantonen dat ze dit doen met een goed Informatie Management Systeem. Gefeliciteerd aan het hele team!

Deel dit bericht

Andere berichten