Opvragen Certificaten

Informatie over een bedrijf dat door DigiTrust is gecertificeerd kan u opvragen. U kunt hiervoor een aanvraag sturen naar info@digitrust.nl.

Vermeld in uw aanvraag over de organisatie waarover u de informatie wilt ontvangen:

  • (indien beschikbaar) het certificaat nummer
  • de bedrijfsnaam en het adres

U ontvangt dan van ons op het door u opgegeven e-mailadres de scope, het certificaatnummer en de verloopdatum.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust

Meer klanten