Verklaring onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Directie van DigiTrust hecht de grootst mogelijke waarde aan de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij het leveren van betrouwbare, onafhankelijke en onpartijdige certificatiediensten. DigiTrust levert dan ook certificatiediensten op een onafhankelijke en onpartijdige manier, aan zowel bestaande als nieuwe certificaathouders. DigiTrust baseert zich op objectieve bewijzen en informatie, waarbij de besluitvorming niet wordt beïnvloed door de belangen van andere partijen. DigiTrust begrijpt het belang van onpartijdigheid bij de uitvoering van certificatie-activiteiten: op iedere (potentiële) mogelijkheid van belangenverstrengeling worden adequate (preventieve) maatregelen genomen om de onpartijdigheid te borgen. Directie, management en (externe) medewerkers die werkzaamheden voor DigiTrust uitvoeren, zijn verplicht te handelen op onpartijdige manier en tekenen daartoe een geheimhoudings- en onafhankelijkheidsverklaring.
De zogeheten Committee Safeguarding Impartiality ziet toe op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Jaarlijks beoordelen zij of DigiTrust onafhankelijk werkt en of de structuur inzake het verlenen, intrekken en schorsen van certificaten op onpartijdige wijze plaatsvindt.

DigiTrust en ieder onderdeel van dezelfde rechtspersoon levert geen adviesdiensten op het vlak van managementsystemen. Ook levert DigiTrust en ieder onderdeel van dezelfde rechtspersoon geen interne audits aan hun certificaathouders. DigiTrust certificeert geen managementsysteem waarvoor ze interne audits heeft uitgevoerd binnen twee jaar na afloop van de interne audits.

Overzicht van certificaten

DigiTrust houdt een register bij van geldige certificaten. Deze informatie is vrij toegankelijk. Hierin wordt voor elke certificaathouder vermeldt: de naam, het relevante normatieve document, het toepassingsgebied en de geografische locatie (bijv. stad en land, of de geografische locatie van de hoofdvestiging. En in het geval van een certificatie van meer vestigingen, van elke vestiging). Een certificaat kan de status “in aanvraag”, “geschorst” “ingetrokken” of “afgewezen” hebben. Wilt u informatie over een certificaat of aanvraag stuur dan een mail aan info@digitrust.nl en binnen 2 werkdagen heeft u antwoord.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust

Meer klanten