DigiTrust auditors

"DigiTrust werkt met eigen auditoren uit uw vakgebied"

Al onze beoordelingen worden uitgevoerd door eigen auditoren met verstand van zaken en ruime ervaring in uw vakgebied. De rol van onze auditor is hierbij tweeledig. Ten eerste toetst deze of uw managementsysteem voldoet aan de norm en voldoende geïmplementeerd is. Ten tweede werken we, door het uitvoeren van een waardevolle audit, samen met u aan een permanente verbetering van het Informatie Beveiliging Management Systeem. (ISMS)

Onvoorziene omstandigheden daargelaten wordt een auditor voor een periode van tenminste drie jaar aan uw verbonden. Hierdoor kan de auditor zich beter verdiepen in uw organisatie en de dienstverlening en zal uw Informatie Beveiliging Management Systeem steeds verbeteren.

Dankzij inzet van een eigen auditoren kan DigiTrust de kwaliteit van de uitgevoerde audits goed borgen. Dit doen we door maandelijkse interne professionaliserings meetings. Auditoren hebben geen 'stokpaardjes' of een inhoudelijk mening. De DigiTrust auditor zal, samen met u uw Informatie Beveiliging Management Systeem zuiver beoordelen binnen de context van uw organisatie. De norm is het kader en uw organisatie context is leidend tijdens de audit. En niet andersom.