Assessor ISO 27001

"DigiTrust werkt
met specialisten
in uw vakgebied"

Al onze beoordelingen worden uitgevoerd door assessors met verstand van zaken en ruime ervaring in uw vakgebied. De rol van onze assessor is hierbij tweeledig. Ten eerste toetst deze of uw managementsysteem voldoet aan de norm en voldoende geïmplementeerd is. Ten tweede werken we samen met u aan een permanente verbetering van het systeem.

Onvoorziene omstandigheden daargelaten wordt een assessor voor een periode van tenminste drie jaar aan uw organisatie toegewezen. Dankzij inzet van een vaste assessor kan deze zich beter verdiepen in uw organisatie en de dienstverlening verder uitbouwen en optimaliseren. Wanneer er gegronde redenen zijn, bestaat de mogelijkheid om de geselecteerde assessor te weigeren. In dit geval zal DigiTrust een andere gekwalificeerde assessor selecteren.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust

Meer klanten