Accreditatie ISO 27001

Een accreditatie-instelling is een officiële organisatie die verantwoordelijk is voor onder meer het bewaken van het niveau van de dienstverlening van certificerende instanties zoals DigiTrust.

De accreditatie-instelling heeft het recht om naar eigen goeddunken een beoordeling bij te wonen bij een klant van de certificerende instelling. Indien de accreditatie-instelling besluit om een dergelijke beoordeling bij te wonen, kan noch DigiTrust, noch de klant dit weigeren. Het doel is om de dienstverlening van DigiTrust te beoordelen. De beoordelaar van de accreditatie-instelling wordt niet betrokken bij de inhoud van de beoordeling of het programma. Eventuele kosten van de aanwezigheid van de accreditatie-instelling zijn voor rekening van DigiTrust.

DigiTrust is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust

Meer klanten