Accreditatie ISO 27001 en NEN7510

DigiTrust is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor de ISO27001:2017 en voor de NEN7510-1:2017. Kijk hier voor de officiele registratie op de website van de RvA Link

Een accreditatie-instelling is een officiële organisatie die verantwoordelijk is voor onder meer het bewaken van het niveau van de dienstverlening van certificerende instanties zoals DigiTrust. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie. De RvA heeft DigiTRust het vertrouwen gegeven dat DigiTrust organisaties onpartijdig en onafhankelijk audits mag voeren en te certificeren. Dit zoel op de ISO27001 als de NEN7510. Voor de NEN7510 heeft DigiTrust een full scope accreditatie. Dit betekend dat wij zowel de Zorginstelling als de Beheerders van gezondheidsinformatie mogen auditen en certificeren.

De RvA heeft het recht om naar eigen goeddunken een audit bij te wonen bij een klant van DigiTrust. Indien de RvA besluit om een dergelijke beoordeling bij te wonen, kan noch DigiTrust, noch de klant dit weigeren. Het doel is om de dienstverlening van DigiTrust te beoordelen. De beoordelaar van de accreditatie-instelling wordt niet betrokken bij de inhoud van de beoordeling of het programma. Eventuele kosten van de aanwezigheid van de accreditatie-instelling zijn uiteraard voor rekening van DigiTrust.

Uiteraard zal DigiTrust u vooraf informeren mocht de RvA een audit bij u willen bijwonen.