Procedure klachten en beroepen

"De dienstverlening van DigiTrust verder verbeteren"

Wij ontvangen graag aanbevelingen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze kunt u klachten hebben over de informatiebeveiliging bij door ons gecertificeerde organisaties, of over onze werkwijze. Daarnaast kan de situatie ontstaan dat u het niet eens bent met onze beslissing inzake uw certificering. U kunt vervolgens tegen die beslissing in beroep gaan. Een klacht is voor ons als u ontevreden bent over het handelen of optreden van DigiTrust en verzoeken u om hiervoor het reactieformulier in te vullen. Een beroep heeft betrekking op de beslissing van DigiTrust inzake de certificatie van uw organisatie.

Het melden van een aanbeveling, klacht of beroep

Via onze website kunt u een aanbeveling of klacht door middel van ons reactieformulier kenbaar maken. Het indienen van een beroep dient schriftelijk plaats te vinden, of via onderstaande formulier. De klacht kan gestuurd worden naar:

DigiTrust b.v.
t.a.v de Directie - Klacht
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn

Afhandeling van de klacht of beroep

De directie van DigiTrust zal bij het ontvangen van uw klacht of beroep deze gelijk beoordelen op relevantie en ontvankelijkheid. Een klacht of beroep wordt door ons alleen behandeld als diegene die de klacht of beroep heeft ingediend een direct belang heeft. Een klacht of beroep kan dus alleen worden ingediend als u direct betrokkene bent. Vervolgens beoordeelt DigiTrust de klacht of het beroep inhoudelijk waarbij hoor-en-wederhoor plaatsvindt. Uiteraard wordt U wordt geïnformeerd over de afhandeling.

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of beroep, kunt u tegen de beslissing bezwaar aantekenen.

Klachtafhandeling

Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling. Indien wij uw klacht op korte termijn kunnen oplossen, zullen wij u hierover direct informeren. In sommige gevallen hebben wij meer tijd nodig om de klacht op te lossen. Als dat zo is ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht, een toelichting op de voorgestelde werkwijze en de termijn waarbinnen u van ons een reactie kunt verwachten. In beide gevallen informeren wij u over de ondernomen acties en de uitkomst.

* = Verplicht veld