Procedure klachten en beroepen

"De dienstverlening van DigiTrust verder verbeteren"

Wij ontvangen graag aanbevelingen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren. Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze kunt u klachten hebben over de informatiebeveiliging bij door ons gecertificeerde organisaties, of over onze werkwijze. Daarnaast kan de situatie ontstaan dat u het niet eens bent met onze beslissing inzake uw certificering. U kunt vervolgens tegen die beslissing in beroep gaan. Een klacht is voor ons als u ontevreden bent over het handelen of optreden van DigiTrust en verzoeken u om hiervoor het reactieformulier in te vullen. Een beroep heeft betrekking op de beslissing van DigiTrust inzake de certificatie van uw organisatie.

Het melden van een aanbeveling, klacht of beroep

Via onze website kunt u een aanbeveling of klacht door middel van ons reactieformulier kenbaar maken. Het indienen van een beroep dient schriftelijk plaats te vinden, of via onderstaande formulier. De klacht kan gestuurd worden naar:

DigiTrust b.v.
t.a.v de Directie - Klacht
Jean Monnetpark 11
7336 BA Apeldoorn

Afhandeling van de klacht of beroep

De directie van DigiTrust zal bij het ontvangen van uw klacht of beroep deze gelijk beoordelen op relevantie en ontvankelijkheid. Een klacht of beroep wordt door ons alleen behandeld als diegene die de klacht of beroep heeft ingediend een direct belang heeft. Een klacht of beroep kan dus alleen worden ingediend als u direct betrokkene bent. Vervolgens beoordeelt DigiTrust de klacht of het beroep inhoudelijk waarbij hoor-en-wederhoor plaatsvindt. Uiteraard wordt U wordt geïnformeerd over de afhandeling.

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of beroep, kunt u tegen de beslissing bezwaar aantekenen.

Klachtafhandeling

Wij nemen uw klacht zorgvuldig in behandeling. Indien wij uw klacht op korte termijn kunnen oplossen, zullen wij u hierover direct informeren. In sommige gevallen hebben wij meer tijd nodig om de klacht op te lossen. Als dat zo is ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht, een toelichting op de voorgestelde werkwijze en de termijn waarbinnen u van ons een reactie kunt verwachten. In beide gevallen informeren wij u over de ondernomen acties en de uitkomst.

* = Verplicht veld

DigiTrust werkt onder andere voor:

Adapcare - Adapcare - DigiTrust
BeeSmart - BeeSmart - DigiTrust
Betty Blocks - Betty Blocks - DigiTrust
Bevolkingsonderzoek Noord - Bevolkingsonderzoek Noord - DigiTrust
Brein B.V. - Brein B.V. - DigiTrust
BringWay - BringWay - DigiTrust
CAM IT solutions - CAM IT solutions - DigiTrust
CJ2 Hosting - CJ2 Hosting - DigiTrust
DSD Business Internet - DSD Business Internet - DigiTrust
Deutsche Telekom Healthcare Solutions - Deutsche Telekom Healthcare Solutions - DigiTrust
Doclogic - Doclogic - DigiTrust
Empriva - Empriva - DigiTrust
Enexis netbeheer - Enexis netbeheer - DigiTrust
Fonky Sales - Fonky Sales - DigiTrust
Fortes - Fortes - DigiTrust
Gemeenten Oplossingen - Gemeenten Oplossingen - DigiTrust
Gflex ICT - Gflex ICT - DigiTrust
ITB2 Datacenters - ITB2 Datacenters - DigiTrust
Jouw Omgeving - Jouw Omgeving - DigiTrust
Karmac I&I - Karmac I&I - DigiTrust
Kred'it software - Kred'it software - DigiTrust
Lannet IT - Lannet IT - DigiTrust
Leukeleu - Leukeleu - DigiTrust
Link-it - Link-it - DigiTrust
Loko ICT - Loko ICT - DigiTrust
Magenta MultiMedia Tools - Magenta MultiMedia Tools - DigiTrust
Mr-Orange - Mr-Orange - DigiTrust
Perplex Internet Marketing - Perplex Internet Marketing - DigiTrust
Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust
Provincie Overijssel - Provincie Overijssel - DigiTrust
Ritense - Ritense - DigiTrust
Simpel telefonie - Simpel telefonie - DigiTrust
Sprenkels & Verschuren - Sprenkels & Verschuren - DigiTrust
The Computer Company - The Computer Company - DigiTrust
The People Group - The People Group - DigiTrust
Topicus - Topicus - DigiTrust
Veltwerk - Veltwerk - DigiTrust
Way 2 Web software - Way 2 Web software - DigiTrust
Webhelp Nederland - Webhelp Nederland - DigiTrust
Your Hosting Business - Your Hosting Business - DigiTrust
eVerbinding - eVerbinding - DigiTrust
spotONvision - spotONvision - DigiTrust

Meer klanten