Rapportage

"We geven duidelijk aan of er aan de eisen wordt voldaan, of dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen"

Direct na elke beoordeling ontvangt u een heldere rapportage van DigiTrust. Na de praktijktoetsing (tweede fase) en na elke driejaarlijkse evaluatie voorzien we deze rapportage van de aanbeveling voor certificatie.

De aanbeveling voor certificatie kent de volgende gradaties, een soort rapportcijfers:

  • Certificaat/accreditatie. Wanneer uw managementsysteem voor informatiebeveiliging aan alle eisen van ISO 27001 / NEN7510 voldoet, kan DigiTrust een certificaat afgeven.
  • Minor Nonconformity. Deze gradatie betekent dat tijdens de audit elementen zijn gevonden waarop corrigerende maatregelen nodig zijn om aan de normen van ISO 27001 / NEN7510 te kunnen voldoen. Deze maatregelen zullen moeten worden genomen omdat het uitblijven van acties zou kunnen leiden tot een situatie met relevant afbreukrisico. Risico's voor óf uw klanten óf de integriteit van het managementsysteem óf het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Wij zullen vervolgens vaststellen of er een adequate oorzaakanalyse is uitgevoerd en of eventuele corrigerende maatregelen effectief zijn doorgevoerd.
  • Major Nonconformity. Dit betekend dat er nu geen certificering kan worden afgegeven. Simpel gezegd: een onvoldoende. Deze gradatie betekent namelijk dat er tekortkomingen zijn geconstateerd met een relevant afbreukrisico voor uw afnemers, voor de integriteit van uw managementsysteem en/of voor het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. We maken dan een vervolgafspraak met u om de oorzaken en corrigerende maatregelen te bespreken. Wanneer voldoende maatregelen zijn getroffen, kunnen we alsnog tot certificatie overgaan.

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging en het ISO 27001 / NEN7510 certificeringtraject? Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

DigiTrust, uw partner voor prettige ISO cerfiticering!

DigiTrust werkt onder andere voor:

Adapcare - Adapcare - DigiTrust
BeeSmart - BeeSmart - DigiTrust
Betty Blocks - Betty Blocks - DigiTrust
Bevolkingsonderzoek Noord - Bevolkingsonderzoek Noord - DigiTrust
Brein B.V. - Brein B.V. - DigiTrust
BringWay - BringWay - DigiTrust
CAM IT solutions - CAM IT solutions - DigiTrust
CJ2 Hosting - CJ2 Hosting - DigiTrust
DSD Business Internet - DSD Business Internet - DigiTrust
Deutsche Telekom Healthcare Solutions - Deutsche Telekom Healthcare Solutions - DigiTrust
Doclogic - Doclogic - DigiTrust
Empriva - Empriva - DigiTrust
Enexis netbeheer - Enexis netbeheer - DigiTrust
Fonky Sales - Fonky Sales - DigiTrust
Fortes - Fortes - DigiTrust
Gemeenten Oplossingen - Gemeenten Oplossingen - DigiTrust
Gflex ICT - Gflex ICT - DigiTrust
ITB2 Datacenters - ITB2 Datacenters - DigiTrust
Jouw Omgeving - Jouw Omgeving - DigiTrust
Karmac I&I - Karmac I&I - DigiTrust
Kred'it software - Kred'it software - DigiTrust
Lannet IT - Lannet IT - DigiTrust
Leukeleu - Leukeleu - DigiTrust
Link-it - Link-it - DigiTrust
Loko ICT - Loko ICT - DigiTrust
Magenta MultiMedia Tools - Magenta MultiMedia Tools - DigiTrust
Mr-Orange - Mr-Orange - DigiTrust
Perplex Internet Marketing - Perplex Internet Marketing - DigiTrust
Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust
Provincie Overijssel - Provincie Overijssel - DigiTrust
Ritense - Ritense - DigiTrust
Simpel telefonie - Simpel telefonie - DigiTrust
Sprenkels & Verschuren - Sprenkels & Verschuren - DigiTrust
The Computer Company - The Computer Company - DigiTrust
The People Group - The People Group - DigiTrust
Topicus - Topicus - DigiTrust
Veltwerk - Veltwerk - DigiTrust
Way 2 Web software - Way 2 Web software - DigiTrust
Webhelp Nederland - Webhelp Nederland - DigiTrust
Your Hosting Business - Your Hosting Business - DigiTrust
eVerbinding - eVerbinding - DigiTrust
spotONvision - spotONvision - DigiTrust

Meer klanten