Driejaarlijkse evaluaties

"Na 3 jaar toetsen we opnieuw, zodat uw relaties verzekerd zijn van optimale informatiebeveiliging"

Als de driejaars periode na het verkrijgen van het ISO 27001 / NEN7510 certificaat met daarin de meerdere terugkerende evaluaties voorbij is, wordt om de drie jaar een evaluatie uitgevoerd.

Deze evaluatie kan uitgebreider zijn dan de tussentijdse vervolgbezoeken. De benodigde tijd voor deze evalutie is afhankelijk van de volledigheid van uw managementsysteeem en de mate waarin het systeem geïntegreerd is in de bedrijfsvoering.

Net als in de eerdere evaluaties toetsen wij of het managementsysteem voor informatiebeveiliging nog actueel is en of de onderdelen nog steeds op elkaar aansluiten. Uiteraard krijgt u van ons weer een duidelijk rapport met de stand van zaken en kunt u ook weer advies van ons verwachten die gekoppeld is aan de laatste ontwikkelingen in de markt op het gebied van informatiebeveiliging. Het is uiteindelijk onze taak erop toe te zien dat u en uw relaties kunnen bouwen op een managementsysteem dat aan de hoogste normen blijft voldoen. Net als in de voorgaande jaren!

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging en het ISO 27001 / NEN7510 certificeringtraject? Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

DigiTrust, uw partner voor prettige ISO cerfiticering!