Het certificeringstraject

Het traject om de ISO27001/NEN7510 certificering te verkrijgen is hieronder in stappen weergegeven en bestaat uit twee beoordelingen.

Alle stappen in het traject worden in logische volgorde hiernaast in de menubalk weergegeven. Ook staat daar per stap in meer detail beschreven wat deze inhoudt. Even kort de indeling:

Eerste en tweede fase beoordeling

We starten met de eerste fase beoordeling ofwel document review; waarin we de aanpak en de te toetsen normen doorlopen, kennismaken met het bedrijf, de medewerkers en de processen. Gevolgd door het evalueren en bestuderen van de benodigde documentatie.

Daarna volgt de tweede fase beoordeling, een praktijktoetsing waarin we onderzoeken of het gedocumenteerde systeem in de bedrijfsvoering geïmplementeerd is en of er daadwerkelijk overeenkomstig het systeem wordt gewerkt.

Optionele pre-audit

Optioneel kan de audit worden voorafgegaan door een pre-audit. Deze wordt vaak gedaan als er behoefte is aan snelle verkrijging van een inzicht in de stand van zaken; om in te schatten in hoeverre een organisatie klaar is voor de toetsing voor ISO27001/NEN7510. Hiermee kunnen op eenvoudige wijze vaak onnodige kosten en tijdverspilling worden voorkomen.

Evaluaties

Als een organisatie de certificering ISO27001/NEN7510 heeft ontvangen is het natuurlijk zaak om deze te behouden. Om de certificering te handhaven vindt in de eerste twee jaren na de certificering, elk jaar minimaal één evaluatie of controle-audit plaats. Na het termijn van drie jaar vindt een controle-audit plaats voor her-certificering voor de nieuwe drie jaar termijn.

Methodes van DigiTrust

Onze methoden zijn uiteraard in overeenstemming met de accreditatievereisten (ISO 17021 en ISO 27006) en aanvaard door de nationale accreditatie-instanties zoals de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA).

DigiTrust, uw partner voor ISO 27001 en NEN7510 certificering!

Wilt u meer weten over ISO 27001 certificering en goed informatiemanagement? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust. Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Adapcare - Adapcare - DigiTrust
BeeSmart - BeeSmart - DigiTrust
Betty Blocks - Betty Blocks - DigiTrust
Bevolkingsonderzoek Noord - Bevolkingsonderzoek Noord - DigiTrust
Brein B.V. - Brein B.V. - DigiTrust
BringWay - BringWay - DigiTrust
CAM IT solutions - CAM IT solutions - DigiTrust
CJ2 Hosting - CJ2 Hosting - DigiTrust
DSD Business Internet - DSD Business Internet - DigiTrust
Deutsche Telekom Healthcare Solutions - Deutsche Telekom Healthcare Solutions - DigiTrust
Doclogic - Doclogic - DigiTrust
Empriva - Empriva - DigiTrust
Enexis netbeheer - Enexis netbeheer - DigiTrust
Fonky Sales - Fonky Sales - DigiTrust
Fortes - Fortes - DigiTrust
Gemeenten Oplossingen - Gemeenten Oplossingen - DigiTrust
Gflex ICT - Gflex ICT - DigiTrust
ITB2 Datacenters - ITB2 Datacenters - DigiTrust
Jouw Omgeving - Jouw Omgeving - DigiTrust
Karmac I&I - Karmac I&I - DigiTrust
Kred'it software - Kred'it software - DigiTrust
Lannet IT - Lannet IT - DigiTrust
Leukeleu - Leukeleu - DigiTrust
Link-it - Link-it - DigiTrust
Loko ICT - Loko ICT - DigiTrust
Magenta MultiMedia Tools - Magenta MultiMedia Tools - DigiTrust
Mr-Orange - Mr-Orange - DigiTrust
Perplex Internet Marketing - Perplex Internet Marketing - DigiTrust
Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust
Provincie Overijssel - Provincie Overijssel - DigiTrust
Ritense - Ritense - DigiTrust
Simpel telefonie - Simpel telefonie - DigiTrust
Sprenkels & Verschuren - Sprenkels & Verschuren - DigiTrust
The Computer Company - The Computer Company - DigiTrust
The People Group - The People Group - DigiTrust
Topicus - Topicus - DigiTrust
Veltwerk - Veltwerk - DigiTrust
Way 2 Web software - Way 2 Web software - DigiTrust
Webhelp Nederland - Webhelp Nederland - DigiTrust
Your Hosting Business - Your Hosting Business - DigiTrust
eVerbinding - eVerbinding - DigiTrust
spotONvision - spotONvision - DigiTrust

Meer klanten