MEDMIJ audits

Jouw persoonlijke medische gegevens

Patiënten vragen steeds vaker om inzicht in hun gezondheid. Probleem is echter dat zorggegevens veelal op diverse plekken opgeslagen staan, waardoor er geen mogelijkheid is om de gegevens op één plek in te zien. MedMij moet hier verandering in brengen.

Artsen en specialisten verzamelen medische gegevens in hun eigen software-systeem, wat ook wel het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) genoemd wordt. Maar omdat iedere zorgaanbieder een eigen systeem heeft, heeft de patiënt niet één plek waar hij of zij alle gegevens in kan zien.

MedMij heeft als doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over een enkele omgeving om alle gegevens in te zien: de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving kan een app of een website zijn, waarin alle gezondheidsgegevens verzameld, beheerd en gedeeld kunnen worden.

De patiënt krijgt met deze persoonlijke gezondheidsomgeving een beter beeld over hoe zijn of haar gezondheid zich ontwikkeld en heeft zelf de regie over wie zijn gegevens kan en mag zien. Bovendien heeft de patiënt de mogelijkheid om zelf te kiezen welke PGO hij of zij gebruikt.

MedMij

De PGO en EPD software, bevat vanzelfsprekend zeer gevoelige informatie, wat betekent dat het belangrijk is om de omgeving en de aanwezige informatie goed te beveiligen. Het MedMij-afsprakenstelsel is onder meer opgesteld om de beveiliging te waarborgen tussen deze systemen.

MedMij is een afspakenstelsel met richtlijnen, dat eraan bijdraagt dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op zowel een veilige als een gebruiksvriendelijke manier uitgewisseld kunnen worden. Een MedMij-label is dan ook een objectief bewijs dat de privacy, veiligheid en uitwisselbaarheid van gegevens goed georganiseerd zijn.

Het MedMij-afsprakenstelsel bevat hiervoor diverse functionele en technische eisen waar de aanbieder van de EPD- en PGO-software aan moet voldoen. Zo is het verplicht voor alle zorgaanbieders en gerelateerde organisaties verplicht om een NEN7510 certificering te bezitten.

Pas na het behalen van dat certificaat is het mogelijk om het MedMij-label te behalen. Hiervoor moet een aanvullende audioverklaring voor behaald worden, met een onderbouwende rapportage omtrent het voldoen aan de MedMij-eisen.

DigiTrust

Wilt u weten hoe ver u op weg bent om een MedMij-label te behalen? DigiTrust is een NEN-7510 partner en kan u zowel op de NEN7510 als op het nieuwe MedMij-afsprakenstelsel auditen én certificeren. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust. Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.

DigiTrust werkt onder andere voor:

Adapcare - Adapcare - DigiTrust
BeeSmart - BeeSmart - DigiTrust
Betty Blocks - Betty Blocks - DigiTrust
Bevolkingsonderzoek Noord - Bevolkingsonderzoek Noord - DigiTrust
Brein B.V. - Brein B.V. - DigiTrust
BringWay - BringWay - DigiTrust
CAM IT solutions - CAM IT solutions - DigiTrust
CJ2 Hosting - CJ2 Hosting - DigiTrust
DSD Business Internet - DSD Business Internet - DigiTrust
Deutsche Telekom Healthcare Solutions - Deutsche Telekom Healthcare Solutions - DigiTrust
Doclogic - Doclogic - DigiTrust
Empriva - Empriva - DigiTrust
Enexis netbeheer - Enexis netbeheer - DigiTrust
Fonky Sales - Fonky Sales - DigiTrust
Fortes - Fortes - DigiTrust
Gemeenten Oplossingen - Gemeenten Oplossingen - DigiTrust
Gflex ICT - Gflex ICT - DigiTrust
ITB2 Datacenters - ITB2 Datacenters - DigiTrust
Jouw Omgeving - Jouw Omgeving - DigiTrust
Karmac I&I - Karmac I&I - DigiTrust
Kred'it software - Kred'it software - DigiTrust
Lannet IT - Lannet IT - DigiTrust
Leukeleu - Leukeleu - DigiTrust
Link-it - Link-it - DigiTrust
Loko ICT - Loko ICT - DigiTrust
Magenta MultiMedia Tools - Magenta MultiMedia Tools - DigiTrust
Mr-Orange - Mr-Orange - DigiTrust
Perplex Internet Marketing - Perplex Internet Marketing - DigiTrust
Provincie Brabant - Provincie Brabant ISO27001 - BIO - DigiTrust
Provincie Overijssel - Provincie Overijssel - DigiTrust
Ritense - Ritense - DigiTrust
Simpel telefonie - Simpel telefonie - DigiTrust
Sprenkels & Verschuren - Sprenkels & Verschuren - DigiTrust
The Computer Company - The Computer Company - DigiTrust
The People Group - The People Group - DigiTrust
Topicus - Topicus - DigiTrust
Veltwerk - Veltwerk - DigiTrust
Way 2 Web software - Way 2 Web software - DigiTrust
Webhelp Nederland - Webhelp Nederland - DigiTrust
Your Hosting Business - Your Hosting Business - DigiTrust
eVerbinding - eVerbinding - DigiTrust
spotONvision - spotONvision - DigiTrust

Meer klanten