MEDMIJ audits

Jouw persoonlijke medische gegevens

Patiënten vragen steeds vaker om inzicht in hun gezondheid. Probleem is echter dat zorggegevens veelal op diverse plekken opgeslagen staan, waardoor er geen mogelijkheid is om de gegevens op één plek in te zien. MedMij moet hier verandering in brengen.

Artsen en specialisten verzamelen medische gegevens in hun eigen software-systeem, wat ook wel het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) genoemd wordt. Maar omdat iedere zorgaanbieder een eigen systeem heeft, heeft de patiënt niet één plek waar hij of zij alle gegevens in kan zien.

MedMij heeft als doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over een enkele omgeving om alle gegevens in te zien: de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving kan een app of een website zijn, waarin alle gezondheidsgegevens verzameld, beheerd en gedeeld kunnen worden.

De patiënt krijgt met deze persoonlijke gezondheidsomgeving een beter beeld over hoe zijn of haar gezondheid zich ontwikkeld en heeft zelf de regie over wie zijn gegevens kan en mag zien. Bovendien heeft de patiënt de mogelijkheid om zelf te kiezen welke PGO hij of zij gebruikt.

MedMij

De PGO en EPD software, bevat vanzelfsprekend zeer gevoelige informatie, wat betekent dat het belangrijk is om de omgeving en de aanwezige informatie goed te beveiligen. Het MedMij-afsprakenstelsel is onder meer opgesteld om de beveiliging te waarborgen tussen deze systemen.

MedMij is een afspakenstelsel met richtlijnen, dat eraan bijdraagt dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op zowel een veilige als een gebruiksvriendelijke manier uitgewisseld kunnen worden. Een MedMij-label is dan ook een objectief bewijs dat de privacy, veiligheid en uitwisselbaarheid van gegevens goed georganiseerd zijn.

Het MedMij-afsprakenstelsel bevat hiervoor diverse functionele en technische eisen waar de aanbieder van de EPD- en PGO-software aan moet voldoen. Zo is het verplicht voor alle zorgaanbieders en gerelateerde organisaties verplicht om een NEN7510 certificering te bezitten.

Pas na het behalen van dat certificaat is het mogelijk om het MedMij-label te behalen. Hiervoor moet een aanvullende audioverklaring voor behaald worden, met een onderbouwende rapportage omtrent het voldoen aan de MedMij-eisen.

DigiTrust

Wilt u weten hoe ver u op weg bent om een MedMij-label te behalen? DigiTrust is een NEN-7510 partner en kan u zowel op de NEN7510 als op het nieuwe MedMij-afsprakenstelsel auditen én certificeren. Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met de specialisten van DigiTrust. Bel 088-2245600 of mail info@digitrust.nl.