Handreiking Cybersecurity maatregelen

Cybersecurity

Het NCSC publiceert een handreiking met daarin tips om stap voor stap naar een digitaal veilige organisatie te komen.

Elk jaar vinden wereldwijd veel cybersecurityincidenten plaats bij organisaties. Bij deze aanvallen wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van ransomware of phishing. Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) beschrijft en duidt een aantal incidenten die een relatie tot Nederland heeft.

Het CSBN 2021 concludeert dat uit incidenten blijkt dat de weer­ baarheid onvoldoende op orde is en basismaatregelen veelal ontbreken. In deze handreiking vindt u maatregelen die elke organisatie zou moeten treffen en die helpen cyberaanvallen zoals het CSBN die beschrijft tegen te gaan. Ga na of uw cybersecurity­ beleid deze maatregelen bevat. En gebruik deze handreiking als beginpunt voor gesprekken met uw leveranciers over hun digitale veiligheid.

Hoofdstuk 1 beschrijft de context waarin u deze maatregelen toepast: hoe is de verantwoordelijkheid voor cybersecurity in een organisatie belegd? Hoofdstuk 2 legt uit hoe deze maatregelen regulier risicomanagement ondersteunen, maar er niet voor in de plaats komen. In hoofdstuk 3 staan de acht maatregelen opgesomd die elke organisatie zou moeten nemen voor een digitaal veilige organisatie. Heeft u de maatregelen toegepast en wilt u verder, dan biedt hoofdstuk 4 u hiervoor aanknopingspunten. Bron NCSC

Download de richtlijn hier <link>

 

Deel dit bericht

Andere berichten

DigiTrust AI - Afbeelding Informatiebeveiliging Initiële audit Fase 1 audit

Fase 1 initiële audit

Gedurende het eerste gedeelte van de initiële audit toetst de DigiTrust-auditor of uw organisatie gereed is voor de daadwerkelijke on-site audit. Tijdens die fysieke fase

Lees verder »