PENGINE B.V.

Klant naam

PENGINE B.V.

Certificaatnummer

Certificaat nummer

DGT2021042613

Status

Valid

Norm

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020

Geldig van (dag-maand-jaar)

26-04-2021

Geldig tot (dag-maand-jaar)

26-04-2024

Datum eerste certificaat

26-04-2021

Dit certificaat vervangt nr:

Not applicable

Scope

The security of information related to the development and support of software as a service in the financial industry and related consultancy support.

Accreditatie Instantie

Raad voor Accreditatie (Dutch Accreditation Body)

Vestiging(en)

PENGINE B.V., Nieuwegracht 98, 3512 LX at Utrecht, The Netherlands