eConnect International B.V.

Klant naam

eConnect International B.V.

Certificaatnummer

Certificaat nummer

DGT2021051101

Status

Geldig

Norm

NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017+A11:2020

Geldig van (dag-maand-jaar)

11-05-2021

Geldig tot (dag-maand-jaar)

11-05-2024

Datum eerste certificaat

11-05-2018

Dit certificaat vervangt nr:

DGT2020072205

Scope

Het beveiligen van informatie in relatie tot het ontwerpen, ontwikkelen, testen, implementeren, onderhouden, hosten en verlenen van service, van de activiteiten die verband houden met het automatiseren van het administratieproces. Dit zijn: het valideren, verrijken en veilig uitwisselen van documenten zoals e-facturen, orders en contracten

Accreditatie Instantie

RvA

Vestiging(en)

Houttuinlaan 4, 3447 GM te Woerden